Gemeenschap van 1 dag voorkomt overdrachtsbelasting bij verdeling panden

Door een geregistreerd partnerschap van één dag kon een stel besparen op de overdrachtsbelasting bij de verdeing van tien panden. Hof Arnhem vindt aan deze belastingconstructie namelijk niets mis.
De man en de vrouw zijn samen eigenaar van tien panden. Op 23 december 2003 zijn zij een geregistreerd partnerschap aangegaan dat op 24 december 2003 weer is ontbonden. Het stel maakt partnerschapvoorwaarden waarbij slechts de panden tot de gemeenschap behoren. Bij de verdeling de volgende dag zijn de tot de gemeenschap behorende panden verdeeld waarbij ieder vijf panden krijgt.
Het stel is van mening dat geen overdrachtsbelasting verschuldigd is, omdat sprake is van een verdeling van een gemeenschap zoals bedoeld in de Wet op belastingen van rechtsverkeer 1970 (WBR). De inspecteur is het daar niet mee eens en stelt dat er sprake is van handelen in strijd met doel en strekking van de wet (fraus legis). ­ Rechtbank Arnhem oordeelt dat er sprake was van fraus legis, omdat het geregistreerd partnerschap geen praktische en reële betekenis heeft en de besparing van overdrachtsbelasting het enige motief is. Hof Arnhem maakt daar korte metten mee. Er kan geen sprake zijn van fraus legis nu de wetgever in het wetgevingsproces is gewezen op deze ontgaansmogelijkheid en heeft nagelaten de regelgeving aan te passen. Het stel stelt terecht dat in dit geval geen overdrachtsbelasting verschuldigd is.

Beperkte gemeenschap

Overdrachtsbelasting is verschuldigd als een onroerende zaak wordt verkregen. In de WBR is bepaald dat van een belaste verkrijging geen sprake is als de verkrijging het gevolg is van de verdeling van een huwelijksgemeenschap. Hieronder valt ook de verdeling van een gemeenschap tussen geregistreerde partners. Door bij het aangaan van het geregistreerde partnerschap een beperkte gemeenschap aan te gaan, kan het stel, aldus Hof Arnhem, gebruikmaken van de in de wet genoemde uitzondering.

Bron:        Fiscaal Juridisch Adviesbureau Nationale Nederlanden
Updated: 7 januari 2012 — 13:02