Stamrecht of afkoopsom voor personeel kan fiscaal onvoordelig uitpakken

De Belastingdienstpensioensite heeft op 25 januari 2012 een handreiking gederfd of te derven loon gepubliceerd (versie 10 januari 2012).

In de praktijk komen stamrechten ter vervanging van gederfd of te derven loon bij ontslag steeds vaker voor, ook bij werknemers met de pensioendatum in zicht. Het gaat dan om de aanspraken op periodieke uitkeringen als bedoeld in het stamrechtartikel en de daarmee gelijkgestelde stamrechtspaarrekeningen en stamrechtbeleggingsrechten.

De kennisgroep pensioenen (die ook stamrechten in zijn takenpakket heeft) meent in verband daarmee dat het nuttig kan zijn een handreiking te bieden bij vragen die in de praktijk ontstaan over de fiscale grenzen en (on)mogelijkheden bij de toekenning van stamrechten in het algemeen en bij ontslaguitkeringen aan oudere werknemers met de pensioendatum in zicht in het bijzonder.

De onderwerpen die in deze handreiking aan bod komen zijn onder meer:

* Het begrip ‘te derven loon’

* Te derven loon in relatie tot pensioen

* Het begrip ‘loon’ in ‘te derven loon’

* De stamrechtruimte

* Voorbeeld van de berekening van de stamrechtruimte bij een oudere werknemer

* Het begrip ‘gederfd’ loon

* Geen toepassing stamrechtvrijstelling voor te derven loon tijdens het bestaan van de      dienstbetrekking

Deze handreiking geldt zowel voor stamrechten die werkgever en werknemer overeenkomen in individuele gevallen van ontslag als voor stamrechten die worden toegekend in het kader van een reorganisatie, sociaal plan of collectief ontslag. Ambitions.nu wil u hierop atenderen. Het is goed om te overleggen met een adviseur indien u overweegt om grote afkoopsommen te betalen aan personeel. Indien dit niet goed begeleid word kan dit soms nadelig uitpakken. Neem gerust hierover contact op info@ambitions.nu.

Bron: Belastingdienst

Updated: 11 februari 2012 — 16:00