De waarde van een kapitaalverzekering in de aangifte IB 2011

Hoe moet iemand de belaste waarde van een kapitaalverzekering in box 3 verwerken in de aangifte inkomstenbelasting over 2011? Het gaat om een persoon die een waarde-opgave krijgt van de verzekeraar van een kapitaalverzekering per 1 januari 2011.
Kapitaalverzekeringen die niet zijn aangemerkt als kapitaalverzekering eigen woning (KEW) worden in beginsel aangemerkt als bezitting in box 3. In box 3 geldt onder voorwaarden een bezittingsvrijstelling voor kapitaalverzekeringen afgesloten vóór 15 september 1999. Daarnaast geldt een vrijstelling voor begrafenisverzekeringen, op voorwaarde dat de som van het verzekerde kapitaal per verzekerde niet meer bedraagt dan € 6.744 (bedrag 2011) of dat de som van de waarde van de rechten uit de verzekering per persoon niet meer bedraagt dan € 6.744 (bedrag 2011). In de andere gevallen is de kapitaalverzekering in box 3 belast met vermogensrendementsheffing.

Vermogensrendementheffing

Om vast te stellen waarover iemand in 2011 vermogensrendementsheffing verschuldigd is, wordt gekeken naar het saldo van bezittingen en schulden op 1 januari 2011. Er wordt niet langer gekeken naar het gemiddelde saldo over een heel kalenderjaar, maar uitsluitend naar het saldo op 1 januari. Bij het vaststellen van dit saldo wordt rekening gehouden met verschillende vrijstellingen, waaronder het heffingvrij vermogen en de hiervoor aangehaalde vrijstelling voor begrafenisverzekeringen. Over 2011 mag ook nog rekening worden gehouden met een kindertoeslag van € 2.779 per kind. In 2012 is deze kindertoeslag komen te vervallen.
­
Over dit saldo wordt diegene geacht een rendement te behalen van 4%. Vervolgens wordt dit forfaitair vastgestelde rendement belast met 30%. Per saldo is deze persoon over het saldo van bezittingen en schulden dus 1,2% vermogensrendementsheffing verschuldigd.

[ Bron: Fiscaal Juridisch Adviesbureau Nationale Nederlanden ]

Updated: 11 februari 2012 — 16:19