Vijf vragen over belasting reiskostenvergoeding

Het kabinet wil vanaf volgend jaar belasting gaan heffen over de reiskostenvergoeding voor het woon-werkverkeer. Hoe zit dat nu allemaal precies met deze maatregel?

1. Wordt mijn reiskostenvergoeding nu helemaal afgeschaft?

Nee, uw werkgever kan u nog steeds een vergoeding blijven geven voor het woon-werkverkeer. Tot nu toe hoeft u over een vergoeding tot maximaal 19 cent per kilometer geen belasting te betalen. Ook de werkelijke kosten van het openbaar vervoer mogen onbelast worden vergoed. Maar nu wil het kabinet de reiskostenvergoeding vanaf 1 januari 2013 volledig gaan belasten. Hoeveel belasting u precies gaat betalen hangt af van de hoogte van uw inkomen en in welke belastingschijf u valt. U kunt dit uitrekenen met de ANWB ReiskostenCheck.

2. Is die extra belasting het enige waar ik rekening mee moet houden?

Dat hangt af van uw individuele situatie. Omdat de reiskostenvergoeding voor het woon- werkverkeer bij uw inkomen wordt opgeteld zou dit ook nog gevolgen kunnen hebben voor eventuele toeslagen die u ontvangt. Bijvoorbeeld de zorgtoeslag of huurtoeslag. Die kunnen lager uitvallen.

3. Hoe dan ook een flinke extra kostenpost; kan ik daar nog op besparen?

Dat kan alleen door uw woon-werkverkeer zoveel mogelijk terug te brengen. Dat betekent dat u dichterbij uw werk zou moeten gaan wonen. Of een andere baan dichtbij huis zou moeten zoeken. In de praktijk zal dat op korte termijn meestal niet lukken, want de huizenmarkt zit op slot en nieuwe banen liggen ook niet voor het oprapen. De enige reële mogelijkheden om reiskosten te besparen die u wellicht heeft zijn: carpoolen en vaker thuiswerken.

4. Kortom: de automobilist wordt weer eens gepakt?

Deze kabinetsmaatregel treft niet alleen automobilisten maar alle forensen. Want ook wie met het openbaar vervoer naar zijn werk reist moet voortaan belasting betalen over de volledige reiskostenvergoeding. Met deze maatregel brengen forensen gezamenlijk 1,3 miljard euro op. Dat is 10 procent van de in totaal 12 miljard die het kabinet volgend jaar extra wil bezuinigen met het zogeheten Lenteakkoord.

5. En wat vindt de ANWB ervan?

De ANWB vindt dat de koopkracht van forenzen door deze belasting onevenredig hoog wordt aangetast. Daarom ziet de ANWB liever een overgangsregeling, zodat forensen de mogelijkheid krijgen om in te spelen op de maatregel. En nog een ander punt: Volgens het kabinet zouden mensen door deze belastingmaatregel minder gaan reizen. De ANWB deelt deze opvatting niet. De meeste mensen hebben immers geen enkel alternatief voor de dagelijkse rit naar het werk. Ze kunnen niet op korte termijn van baan of van woonplaats veranderen. De ANWB verwacht van de maatregel dan ook weinig effecten voor de vermindering van files en CO2-uitstoot.

(Bron: ANWB)

Updated: 2 juni 2012 — 10:05