Hoofdlijnennotitie over nieuw fiscaal regime woon-werkverkeer naar Kamer

Staatssecretaris Weekers heeft een Hoofdlijnennotitie over de uitwerking van het Begrotingsakkoord 2013 op het punt van de herziening van het fiscale regime voor kosten van woon-werkverkeer naar de Tweede Kamer gestuurd. De staatssecretaris benadrukt dat hij hiermee niet wil vooruitlopen op de uiteindelijke uitwerking zoals die zal worden opgenomen in het Belastingplan 2013. Wij ontlenen aan de Hoofdlijnennotitie het volgende:
Definitie woon-werkverkeer: De staatssecretaris streeft naar één definitie  voor alle belastingen, maar momenteel is nog onduidelijk of dat mogelijk is.   Gedacht wordt aan aansluiting bij de definitie zoals die gold vóór 2004, toen   de 60-dagenregeling gold. Een andere optie is aansluiten bij de Wet OB.
Waardering woon-werkverkeer en zakelijke reizen: Voor bepaalde   verstrekkingen, zoals de verstrekkingen die betrekking hebben op zowel  woon-werkverkeer als zakelijke reizen, moet de waarde van bijvoorbeeld het   OV-abonnement worden gesplitst. Een ander waarderingsprobleem speelt bij   georganiseerd vervoer van huis. Vanaf 2014, wanneer de gerichte vrijstelling   voor zakelijke reizen vervalt, kunnen alle vergoedingen voor zakelijke reizen   vanuit de vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) worden vergoed en  verstrekkingen kunnen op nihil worden gewaardeerd.Onderzocht wordt nog of ook   de verstrekkingen onder de vrije ruimte van de WKR kunnen worden gebracht.
De staatssecretaris bevestigt in de Hoofdlijnennotitie het in het Lenteakkoord overeengekomen overgangsrecht. De staatssecretaris gaat in op de huidige regeling doorlopend afwisselend gebruik bestelauto, waarbij twee of meer werknemers door de aard van het werk   een bestelauto doorlopend afwisselend gebruiken. In sommige situaties kan nu   een eindheffing worden toegepast voor het privégebruik, waarbij een vast   bedrag van € 300 geldt. Mogelijk wordt dit bedrag aangepast, omdat het   woon-werkverkeer vanaf 2013 ook gaat gelden als privégebruik.

(Bron: FUTD)

Updated: 6 juli 2012 — 08:43