Controlethema’s aangifte inkomstenbelasting 2013 bekend.

De Belastingdienst controleert (service- en controlethema’s) bij de aangifte
inkomstenbelasting over 2013 extra streng op een aantal onderdelen. Deze
onderdelen zijn:
zorgkosten, zoals dieetkosten en medicijnen
gastouders
zorgverleners die zorg verlenen aan houders van een persoonsgebonden budget
hypotheekverhoging
giften
vermogen in het buitenland en Belgisch pensioen
echtscheiding

Vooraf ingevulde aangifte:

Vanaf 1 maart 2014 kan een belastingplichtige aangifte inkomstenbelasting doen
over 2013 met de vooraf ingevulde aangifte. Dit jaar zijn weer meer gegevens
vooraf ingevuld. Nieuw is dat de Belastingdienst dit jaar ook de aftrekbare
premies arbeidsongeschiktheidsverzekeringen vooraf invult. Mede daardoor is dit
jaar de aangifte voor ongeveer zes miljoen particulieren volledig vooraf
ingevuld. Voor ongeveer vier miljoen mensen is de aangifte gedeeltelijk
ingevuld.

Welke gegevens vult de Belastingdienst zoal vooraf in?
Loon, uitkeringen, pensioenen
De meeste heffingskortingen
Hypotheeksaldo en hypotheekschuld en WOZ-waarde van de eigen woning
Gegevens van overige onroerende zaken in Nederland
Ingehouden dividendbelasting
Lijfrentepremies
Ontvangen studiefinanciering en de studieperiode
Banksaldi en spaartegoeden
Waarde effectenportefeuilles
Leningen en andere schulden
Buitenlandse (Belgische en Duitse) pensioenen
Premies AOV (Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen)
Buitenlandse rekeningen
De naam van degene van wie u een persoonsgebonden budget ontvangt
Ondanks het feit dat de vooraf ingevulde belastingaangiftes elk jaar completer
worden, bent u nog steeds verantwoordelijk voor eventuele fouten. Controleren
van de door de Belastingdienst ingevulde gegevens blijft dus belangrijk.

Updated: 25 maart 2014 — 09:05