Aangifte doen bij handel in margegoederen (goederen ingekocht van particulieren)

De btw over uw omzet van margegoederen vult u in de aangifte omzetbelasting in bij rubriek 1 ‘Prestaties binnenland’. Als u zowel margeomzet (met een positieve winstmarge) als normale omzet hebt, telt u de btw bij elkaar op. Is uw winstmarge van de margegoederen negatief? Dan mag u deze niet aftrekken van de winstmarge over de normale omzet. Een negatieve winstmarge kunt u wel verrekenen met een latere positieve winstmarge als u de globalisatiemethode toepast. Hoe u dat doet, leest u bij Negatieve winstmarge verrekenen.

2 berekeningsmethodes

De btw die u moet aangeven, kunt u op 2 manieren berekenen: met de individuele methode en de globalisatiemethode. De globalisatiemethode is verplicht bij een aantal soorten goederen. Welke dat zijn, leest u bij Administratie bijhouden bij handel in margegoederen.

Btw berekenen: margeregeling met individuele methode

Als u de individuele methode gebruikt, berekent u het totaal aan positieve winstmarges in het tijdvak. Negatieve winstmarges telt u niet mee.

Voorbeeld

Winstmarge inclusief btw € 10.000
Btw (€ 10.000 x 21/121) € 1.736
Winstmarge exclusief btw € 8.264
In uw aangifte omzetbelasting vult u bij rubriek 1
‘Prestaties binnenland’ € 1.736 in.

Btw berekenen: margeregeling met globalisatiemethode

Gebruikt u de globalisatiemethode? Dan berekent u de btw over de winstmarge in het aangiftetijdvak. Die winstmarge bepaalt u door uw marge-inkopen in een tijdvak af te trekken van uw margeverkopen in datzelfde tijdvak. Vermenigvuldig een positieve winstmarge met 21/121 of 6/106.

Voorbeeld

U hebt voor € 25.000 aan margegoederen gekocht en voor € 40.000 aan margegoederen verkocht.

Verkopen € 40.000
Inkopen € 25.000
Winstmarge inclusief btw € 15.000
Btw (€ 15.000 x 21/121) = € 2.603
Winstmarge exclusief btw € 12.397
In uw aangifte omzetbelasting vult u bij rubriek 1
‘Prestaties binnenland’ € 2.603 in.

U kunt een negatieve winstmarge uit een aangiftetijdvak verrekenen met een positieve in een later tijdvak in hetzelfde jaar. U hoeft alleen btw aan te geven over een positieve marge.

Administratie bijhouden

Wilt u meer weten over het administreren van margegoederen? En of u de individuele methode of de globalisatiemethode mag toepassen? Lees hierover bij Administratie bijhouden bij handel in margegoederen.

Autodemontagebedrijven

Over btw voor autodemontagebedrijven leest u bij Btw berekenen bij autodemontagebedrijven.

(Bron: Belastingdienst)

Updated: 19 januari 2015 — 08:35