Huurprijswijziging winkelruimte kan op grond van wet afgedwongen worden.

Verhuurders van V&D-panden kregen er al vóórdat het faillissement van V&D werd uitgesproken van langs in de media. Zij zouden het noodlijdende V&D niet tegemoet hebben willen komen door de huurprijs te verlagen. Die medewerking was echter niet vereist. Huurders en verhuurders van winkelruimten kunnen een huurprijswijziging op grond van de wet afdwingen. Hoe gaat dat in zijn werk?

De wet bepaalt dat zowel een huurder als een verhuurder om een wijziging van de huurprijs kan vragen. Dit kan – kort gezegd – als de huurprijs niet overeenstemt met die van vergelijkbare bedrijfsruimtes in de nabije omgeving. Een huurprijswijziging kan in principe elke vijf jaar worden gevraagd.

Partijen moeten daarvoor eerst gezamenlijk een deskundige benoemen, die een (nieuwe) huurprijs vaststelt. Als één van partijen hier niet aan wil meewerken, of niet kan instemmen met een advies van een deskundige, kan de rechter een deskundige benoemen.

Het spreekt voor zich dat het belangrijk is om te weten of een huurprijswijziging vragen überhaupt zinvol is. Schakel daarom altijd eerst een eigen deskundige in. Als hij deze vraag bevestigend beantwoordt, dan kunt u daarna eerst de andere partij en vervolgens eventueel de rechter benaderen.

Of V&D van deze mogelijkheid gebruik heeft gemaakt, is mij niet bekend. Dat had alleen gekund als vergelijkbare bedrijfsruimten in de directe omgeving een lagere huurprijs per m² hadden.

Voor veel ondernemers die een winkelpand huren is het zinvol om juist nu de huurprijs eens onder de loep te nemen. Zeker als in de directe omgeving van hun winkel veel winkelpanden leegstaan. Dan bestaat de kans dat de gemiddelde huurprijs de laatste jaren omlaag is gegaan en de ‘buren’ dus minder betalen.

Bent u van mening dat u als huurder te veel huur betaalt of vindt u juist dat uw huurder te weinig huur betaalt? Neem dan contact met mij op. Samen kunnen we kijken wat de mogelijkheden zijn.

(Bron: DVAN)

Updated: 26 april 2016 — 16:55