Versoepeling gebruikelijkloonregeling voor innovatieve bedrijven

Vanaf 2017 stelt het kabinet € 27 miljoen beschikbaar om de gebruikelijkloonregeling te versoepelen voor innovatieve bedrijven. Er worden maatregelen genomen waardoor zogenaamde start-ups en scale-ups sneller en makkelijker kunnen groeien. Directeur-grootaandeelhouders (DGA) van deze bedrijven mogen zichzelf de eerste drie jaar na de start van de onderneming een belastbaar loon uitkeren ter hoogte van het minimumloon.

 

Met deze aankomende maatregel heeft uw onderneming meer financiële middelen om te kunnen groeien. Ook hoeft u niet met de Belastingdienst in overleg te treden over de hoogte van het loon. Daarnaast wordt een extra bedrag van € 23 miljoen beschikbaar gesteld om samen met particuliere investeerders de startups in het mkb te stimuleren.

 

Start-up en scale-up 
Een scale-up is een onderneming met een gemiddelde jaarlijkse groei in werknemers of omzet van 20% over een periode van drie jaar en met minimaal tien werknemers aan het begin van de periode. Een start-up is een nieuw opgericht bedrijf waarin innovatie meestal een grote rol speelt. Uw onderneming is start-up voor de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) als uw onderneming maximaal vier jaar voor de loonheffingen inhoudingsplichtig is en in maximaal twee eerdere jaren verklaringen heeft ontvangen voor afdrachtvermindering op de loonkosten van werknemers die speur- en ontwikkelingswerk doen (S&O-verklaringen).

 

Als uw onderneming voor de WBSO als starter is aangemerkt, dan wordt het fiscaal belastbaar loon van de DGA voor de gebruikelijkloonregeling op het minimumloon gesteld. Met deze maatregelen wil het kabinet de (door)groei van innovatieve start-ups en scale-ups stimuleren. Zonder deze versoepeling zou het loon van een DGA in veel gevallen ten minste € 44.000 per jaar moeten zijn. Door deze maatregel houden innovatieve start-ups meer geld beschikbaar om te ondernemen en sneller te groeien. Bijkomend voordeel is dat geen overleg met de Belastingdienst nodig is over hoogte van het gebruikelijk loon.

(Bron: ABAB)

Updated: 29 juni 2016 — 13:26