Werknemer is meer tijd kwijt aan het spelen van Pokémon-go dan aan zijn baan

Als kind droomde ik er ooit al van om Pokémontrainer te worden. Deze jeugddroom is nu een stapje dichterbij gekomen dankzij de nieuwe app “Pokémon-go”. Het doel van het spel is om zoveel mogelijk Pokémon te vangen en te trainen. Dit doe je door met behulp van je smartphone in je omgeving te zoeken naar verschillende Pokémon.

De Pokémon-go app is razend populair en zorgt nu al, ondanks dat de app officieel nog niet in Nederland te downloaden is, voor bizarre situaties. Zo meldde RTL Nieuws gisteren dat een 23-jarige jongen uit Nijmegen op staande voet is ontslagen, omdat hij meer tijd kwijt was aan het spelen van Pokémon-go dan aan zijn baan. Het bleek hier te gaan om een uitzendkracht.

Ontslag op staande voet?

Naar mijn mening is hier in juridische zin geen sprake van een ontslag op staande voet. Voor een uitzendkracht geldt namelijk dat deze in principe door de opdrachtgever van het uitzendbureau per direct mag worden weggestuurd. De opdrachtgever heeft hier geen ontslaggrond voor nodig, tenzij anders overeengekomen met het uitzendbureau.

Desondanks vind ik het wel interessant om deze casus te beoordelen aan de hand van het wettelijk kader over ontslag op staande voet.

Wettelijk kader

Een ontslag op staande voet is gerechtvaardigd indien de werkgever:

  1. een dringende reden heeft;
  2. onverwijld het ontslag geeft; en
  3. de dringende reden onverwijld aan de werknemer heeft medegedeeld.
Ontslag gerechtvaardigd?

Laten we nu eens beoordelen of het spelen van Pokémon-go dusdanig ernstig is dat een werknemer op staande voet mag worden ontslagen. Daarbij nemen we mee dat de werknemer al meerdere malen is gewaarschuwd, maar daarvóór naar tevredenheid functioneerde.

Als ik rechter in deze kwestie was – en dat zou een hele eer zijn – dan zou ik denken dat een ontslag op staande voet te ver gaat. Een werknemer verliest met een ontslag op staande voet namelijk zijn recht op een transitievergoeding en zijn recht op een WW-uitkering.

  • Aard en ernst van de gedraging

De gedraging betreft het spelen van een spelletje en lijkt mij niet ernstig genoeg om een ontslag op staande voet te rechtvaardigen.

  • Aard en duur van de dienstbetrekking

Hier is weinig over bekend, maar het is in ieder geval geen dienstverband van 35 jaar, waardoor er geen extra eisen aan het ontslag op staande voet worden gesteld.

  • Functioneren

Werknemer functioneerde naar tevredenheid tot het moment dat hij geen werkzaamheden meer verrichtte door het gebruik van de app.

  • Persoonlijke omstandigheden

Hier is weinig over bekend, maar verlies van WW-uitkering en transitievergoeding betekent wel dat een ontslag als laatste redmiddel moet worden ingezet. Wat mij betreft had in dit geval voor een andere route gekozen moeten worden. Bijvoorbeeld het innemen van de smartphone van werknemer tijdens werkuren, met uitzondering van de pauzes uiteraard. Beetje kinderachtig, maar wel een mogelijkheid.

Kortom, naar mijn mening ontbreekt de dringende reden en is een ontslag op staande voet niet gerechtvaardigd. Een ontbinding van de arbeidsovereenkomst kan wel tot de mogelijkheden behoren, omdat de werknemer ondanks diverse waarschuwingen zijn werkwijze niet heeft aangepast.

Ik zou dus willen afsluiten richting werknemers: Gotta catch ‘m all, maar niet onder werktijd. Dan is het de bedoeling dat werk verricht wordt.

Richting werkgevers zou ik willen zeggen: pas op met een ontslag op staande voet, maar onmogelijk is het niet.

(Bron: DVAN)

Updated: 14 juli 2016 — 12:59