Lagere loonheffingskorting voor niet-inwoners van Nederland

Loonheffingskortingen bestaan uit een belastingdeel en een premiedeel. Met ingang van 1 januari 2019 hebben niet-inwoners van Nederland geen recht meer op het belastingdeel van de loonheffingskorting. Zij hebben uitsluitend nog recht op korting op het premiedeel, op voorwaarde dat ze in Nederland verzekerd zijn voor de volksverzekeringen.

Voor het belastingdeel van de arbeidskorting geldt een uitzondering: werknemers die inwoner zijn van een andere lidstaat van de EU, van een EER-land, Zwitserland of de BES-eilanden hebben nog wel recht op het belastingdeel van de arbeidskorting. Het belastingdeel van de overige heffingskortingen (algemene heffingskorting, jonggehandicaptenkorting, ouderenkorting en alleenstaande ouderenkorting) moet via de aangifte inkomstenbelasting geclaimd worden.

Het gevolg hiervan is dat er met ingang van 1 januari 2019 onderscheid wordt gemaakt tussen drie categorieën werknemers:

  • Werknemers die inwoner zijn van Nederland
  • Werknemers die inwoner zijn van een andere lidstaat van de EU, van een EER-land, Zwitserland of de BES-eilanden
  • Werknemers die inwoner zijn van een land dat niet onder de voorgaande twee categorieën valt

Elke categorie kent volgend jaar eigen loonbelastingtabellen.

Wat betekent dit voor u? 

Naast een wijziging in uw salarisadministratie, zult u van elke werknemer moeten bepalen of hij of zij inwoner van Nederland is. Bij een werknemer die zowel in Nederland als in het buitenland woont of verblijft, is het niet altijd eenvoudig vast te stellen of hij of zij inwoner van Nederland is. Hierbij is onder andere van belang waar het sociale en economische leven van de werknemer zich afspeelt, maar ook wat de intentie van de werknemer is om zich al dan niet langdurig in Nederland te vestigen.

Wat betekent dit voor uw werknemers?

Stel dat u een werknemer in dienst heeft die bruto € 2.000 per 4 weken verdient. Uw werknemer houdt dan vierwekelijks onderstaande bedragen netto over afhankelijk van het land waarvan hij inwoner is:

Inwoner van Nederland: € 1.653,69
Inwoner EU / EER / Zwitserland / BES-eilanden: € 1.616,53 (verschil € 37,16)
Inwoner ander land: € 1.555,61 (verschil € 98,08)

Dit kan voor uw werknemers dus leiden tot honderden euro’s minder aan netto loon op jaarbasis. Deze berekening is gemaakt op basis van de loonheffingsgegevens over 2018. De daadwerkelijke te hanteren bedragen in 2019 kunnen hiervan afwijken.

(Bron: Mazars)

Updated: 27 augustus 2018 — 11:14