Subsidie energiebesparing eigen huis vanaf 2 september aanvragen

Na een tijdelijke stop gaat de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH) voor eigenaar én bewoner weer open van 15 augustus 2019 tot en met 31 december 2020. U kunt subsidie aanvragen voor maatregelen die na 15 augustus 2019 zijn uitgevoerd. Uw subsidieaanvraag kunt u indienen vanaf 2 september.

Subsidie energiebesparende isolerende maatregelen
Indien u woningeigenaar bent en u hebt minimaal 2 energiebesparende isolerende maatregelen laten uitvoeren, dan komt u in aanmerking voor de subsidie SEEH. Indien uw investeringen aan de voorwaarden voldoen, kunt u bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) met gebruik van uw Digi-D de subsidie SEEH aanvragen. Een voorwaarde hierbij is dat u zowel als eigenaar en als bewoner niet eerder SEEH subsidie hebt ontvangen. De energiebesparende maatregelen dienen te worden aangebracht in een bestaande woning en dit dient te gebeuren binnen de huidige thermische schil. Energiebesparende maatregelen binnen een nieuwe aanbouw komen niet in aanmerking voor deze subsidie.

Per woning wordt slechts eenmaal subsidie verstrekt. Naast de subsidie voor energiebesparende maatregelen kunt u subsidie krijgen voor aanvullende maatregelen. Indien u investeert in sterk isolerende materialen kunt u kiezen voor ‘zeer zuinig energiepakket’. De subsidie bedraagt maximaal € 10.000 per woning voor energiebesparende maatregelen. Voert u het zeer zuinige energiepakket uit, dan bedraagt de subsidie maximaal € 15.000.

Voor welke investeringen kunt u SEEH ontvangen?
Voor de subsidie SEEH kunt u kiezen uit 2 of meer van onderstaande energiebesparingen:

  • Spouwmuurisolatie, € 5 per m2;
  • Dakisolatie € 20 per m2;
  • Vloer- en/of bodemisolatie, € 4 tot € 7 per m2;
  • Gevelisolatie, € 25 per m2;
  • Hoogrendementsglas (HR++glas of triple-glas i.c.m. nieuw kozijn) € 15 tot € 100 per m2.

Per isolatiemaatregel zijn minimale isolatiewaarden waaraan dient te worden voldaan. Afhankelijk van het type woning en de uitgevoerde isolatiemaatregelen wordt een vast subsidiebedrag per m2 verstrekt.

Aanvullende energiebesparende maatregelen
Wanneer u subsidie aanvraagt voor 2 energiebesparende maatregelen kunt u ook subsidie aanvragen voor aanvullende maatregelen. Hierbij kunt u denken aan isolerende deuren, energiezuinige ventilatie, waterzijdig inregelen van een verwarmingssysteem en een energiedisplay of slimme thermostaat. Hiervoor worden vaste subsidiebedragen uitgekeerd.

Zeer zuinig
Indien u kiest voor energiebesparing van dak, gevel, vloer, glas, kozijnen en deuren met hoge isolatiewaarden én een systeem voor CO2-gestuurde ventilatie of balansventilatie met warmteterugwinning dan komt u in aanmerking voor het ‘zeer zuinig energiepakket’. U krijgt een bedrag van € 4.000 bovenop de subsidie voor losse maatregelen indien u voldoet aan de voorwaarden.

Subsidie voor adviesrapport
Wilt u weten welke energiebesparende maatregelen het beste toe te passen zijn in uw woning en welke het meeste rendement geven? Vraag dan een maatwerkadviesrapport aan bij een gecertificeerd energieprestatie-adviseur (EPA). Hiervoor kunt u € 150 subsidie krijgen. Deze subsidie vraagt u aan nadat de rekening voor dit rapport is betaald en nadat u 2 energiebesparende maatregelen hebt laten uitvoeren.

Het beschikbare budget voor deze subsidie € 84 miljoen. Nadat u de maatregelen hebt uitgevoerd en betaald kunt u pas subsidie aanvragen

(Bron: AcconAVM)

Updated: 28 augustus 2019 — 09:31