TOGS 2.0: aanvragen Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) sinds 30 juni mogelijk

Sinds dinsdag 30 juni 2020 kunnen mkb-ondernemers en zzp’ers, die direct geraakt zijn door de kabinetsmaatregelen in verband met het coronavirus, de Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) aanvragen. Deze regeling is de opvolger van de eerdere Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS). 

Subsidie voor vaste lasten mkb-onderneming bovenop NOW

Bedrijven met minder dan 250 medewerkers die op grond van de regeling kwalificeren als ’mkb-onderneming’ krijgen, afhankelijk van de hoogte van de vaste lasten en het omzetverlies (minimaal 30%), een subsidie voor hun vaste lasten. De subsidie bedraagt minimaal €1.000 en maximaal € 50.000 en geldt voor de periode van 1 juni tot en met 30 september 2020. De subsidie voor vaste lasten komt bovenop de tegemoetkoming in de loonkosten (NOW). Wel kan de TVL-subsidie invloed hebben op de hoogte van de tegemoetkoming op grond van de NOW.

Dezelfde getroffen sectoren uit de TOGS-regeling komen in aanmerking voor de TVL-subsidie. Het gaat daarbij om mkb-ondernemers en zzp’ers die door de coronacrisis veel omzet verliezen. 

Voorwaarden Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Om in aanmerking te komen voor de TVL-subsidie moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

 • Het bedrijf valt onder de definitie ‘mkb’, waarvoor de zogenaamde ‘mkb-toets’ geldt die gebaseerd is op Europese regelgeving;
  • Een van de voorwaarden bij deze mkb-toets is dat het bedrijf minder dan 250 werknemers heeft;
 • Het bedrijf heeft meer dan 30% omzet verloren door de coronacrisis;
 • Het bedrijf heeft minimaal 4.000 euro aan vaste lasten in de periode juni tot en met september 2020. 
 • Het gaat om vaste lasten die doorlopen, zoals huur, pacht, onderhoud, verzekeringen, vaste leasecontracten, afschrijving van apparatuur en abonnementen (loonkosten horen hier niet bij). Deze worden gecompenseerd door de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW));
 • De SBI-code van het bedrijf staat op deze lijst met vastgestelde SBI-codes;
 • Het bedrijf is vóór 15 maart 2020 opgericht en is ingeschreven in het Handelsregister van de KvK;
 • Het bedrijf heeft een vestiging in Nederland.
 • Minimaal één vestiging van het bedrijf heeft een ander adres dan het privéadres van de eigenaar/eigenaren. Of de vestiging staat los van de privéwoning én heeft een eigen opgang of toegang. Een uitzondering hierop zijn horecaondernemingen met SBI-code 56.10.1, 56.10.2 en 56.30 en ambulante handel. 
 • Wanneer een mkb-bedrijf 30% of meer omzet verliest voor zijn geregistreerde nevenactiviteit, wordt alleen het omzetverlies van de nevenactiviteit in de subsidieberekening meegenomen.
 • Mkb-ondernemingen die zelf produceren en daarbij een winkel hebben, komen alleen met het omzetverlies van de winkel in aanmerking voor de subsidie.
 • Het bedrijf is niet failliet en heeft geen uitstel van betaling aangevraagd bij de rechtbank.
 • Het bedrijf is geen overheidsbedrijf.

Hoogte subsidie

De TVL-subsidie wordt berekend aan de hand van het omzetverlies en een 
percentage vaste lasten per sector aan de hand van gegevens van het Centraal 
Bureau voor de Statistiek (CBS). Hieronder volgt een rekenvoorbeeld.

Referentieomzet juni t/m september 2019: € 600.000,-
Omzetverlies juni t/m september 2020: 50%
Sectorpercentage vaste lasten: 40%
Maximale vergoeding vaste lasten: 50%

€ 600.000 x 50% x 40% x 50% = € 60.000,- 

Aangezien de TVL-subsidie is gemaximeerd op € 50.000,-, ontvangt dit bedrijf de maximale tegemoetkoming van € 50.000,-. Het voorschot bedraagt 80% van dit bedrag, oftewel € 40.000,-.

Aanvragen

Het aanvragen van deze subsidie kan eenmalig en is vanaf 30 juni 2020 bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) mogelijk. Ondernemingen kunnen de subsidie tot uiterlijk 30 oktober 2020 aanvragen. 

(Bron: BDO)