Voorkom een boete voor niet tijdig indienen aangifte inkomstenbelasting 2010

Wie zijn belastingaangifte over 2010 nog niet heeft ingediend, kan  rekenen op een boete die kan oplopen tot 984 euro van de Belastingdienst , dat meldt het ministerie van Financiën woensdag. Die boete komt  bovenop de aanslag die de fiscus oplegt op basis van de gegevens die  bekend zijn.

Uitstel

Mensen die eerder uitstel hebben gekregen kunnen een boete nog  voorkomen. Wie ondanks aanmaningen niets heeft gedaan is daarvoor hoe  dan ook te laat, zo benadrukt een woordvoerder van de Belastingdienst  woensdag.

Als de Belastingdienst geen aangifte ontvangt, wordt een zogenoemde ambtshalve aanslag opgelegd. Dat betekent dat de hoogte van de aanslag wordt geschat op basis van de gegevens die bij de Belastingdienst bekend zijn.

Aanmaningen belastingplichtigen

Over 2010 kregen circa 8 miljoen mensen van de Belastingdienst een brief dat zij aangifte inkomstenbelasting moesten doen. Bijna 169.000 van de ongeveer 8 miljoen  belastingplichtigen hebben nog geen aangifte over 2010 gedaan. Zij  hebben ondanks schriftelijke en telefonische herinneringen nog niet  gereageerd, aldus de fiscus.

Extra controle

De Belastingdienst lette over 2010  extra op het op tijd inleveren van de aangifte. Het aantal  belastingplichtigen dat verzuimde, daalde daarop met 35 procent.

Voorkom een boete voor het niet tijdig indien van uw aangifte inkomstenbelasting 2010. Heeft u een aanmaning gehad van de fiscus neem dan gerust contact met ons op. Soms lukt het ons om nog extra uitstel te krijgen en dan de aangifte alsnog tijdig zondere boete in te dienen. Vragen? :. Stuur ons een email-bericht.

Updated: 31 december 2011 — 11:19