De vooringevulde aangifte 2011, aandachtspunt het ingevulde brutoloon

Particulieren kunnen vanaf 1 maart weer aangifte doen met de vooraf ingevulde aangifte. Dit jaar is een deel van de lijfrentepremies vooraf ingevuld. Ook is een eerste stap gezet met het invullen van de hypotheekgegevens en de dividendbelasting.

 

In de vooraf ingevulde aangifte vult de Belastingdienst een aantal gegevens alvast in zoals naam, adres, woonplaats, loon of studiefinanciering en de WOZ-waarde van een koopwoning. Vanaf dit jaar komt daar een deel van de lijfrentepremies bij. Ook is een eerste stap gezet met het invullen van de hypotheekgegevens en dividendbelasting. Die gegevens zijn vanaf 12 maart bij een deel van de mensen ingevuld. Het voorinvullen van bankgegevens wordt in de komende jaren stapsgewijs uitgebreid. Staatssecretaris Frans Weekers van Financiën: “Met deze uitbreiding van de vooringevulde aangifte maken we het de mensen weer iets gemakkelijker”.

 

Extra aandacht

 Ieder jaar besteedt de Belastingdienst extra aandacht aan een thema bij de behandeling van de aangifte. Dit jaar is dat het ingevulde loon. Uit steekproeven is gebleken dat er fouten worden gemaakt door het verkeerd of niet invullen van loon. In de meeste gevallen is er sprake van slordigheid of onwetendheid. Mensen maken minder fouten als zij de vooraf ingevulde aangifte gebruiken. Belastingplichtigen moeten de vooringevulde gegevens controleren, aanvullen en waar nodig wijzigen. Met de vooringevulde aangifte is aangifte doen makkelijker en kost het minder tijd. Vorig gebruikten bijna 4 miljoen mensen de vooraf ingevulde aangifte.

 

Jongeren

 De Belastingdienst is weer gestart met de jaarlijkse voorlichtingscampagne voor jongeren met vakantiewerk of een bijbaantje. Via radiospotjes op populaire jongerenzenders en internet worden zij op de mogelijkheid gewezen om belastinggeld terug te vragen.

 ”Jongeren kunnen met een half uurtje werk soms wel een paar honderd euro van de Belastingdienst terug krijgen. Dat is makkelijk verdiend dus doe belastingaangifte”, roept staatssecretaris Frans Weekers van Financiën deze groep op.

 Werkgevers houden voor jongeren met een (tijdelijk) vakantie- of bijbaantje vaak voor het hele jaar ineens loonheffing en premies in. Met behulp van de het aangifteprogramma kan er in de meeste gevallen in nog geen half uur tijd een flink bedrag aan belasting worden teruggevraagd. Omdat niet alle jongeren dat doen is dit keer de rode draad van de voorlichtingscampagne dat harde werkers recht op meer hebben.

 Deze teruggaaf kan tot 5 jaar terug worden aangevraagd, dus tot en met 2007. Meer informatie over de belastingteruggaaf voor jongeren met een vakantie- of bijbaantje is te vinden op:www.belastingdienst.nl/jongeren enwww.makkelijkverdiend.nl.

 Vragen over de aangifte

 De BelastingTelefoon is in maart extra geopend voor vragen over de aangifte: op vrijdag van 17.00 tot 20.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur. Vorig jaar belden in de aangifteperiode ruim 1 miljoen mensen naar de BelastingTelefoon. Vanaf 13 februari kunnen mensen ook via twitter vragen stellen over hun aangifte. Het account met de naam @BDaangifte heeft ruim 2600 volgers en is bereikbaar tot en met 31 maart.

(Bron: Rijksoverheid)

Updated: 3 maart 2012 — 10:19