Tweede schuld kan hypotheek besmetten

Als de eigenaar van een eigen woning naast een hypotheek nog een tweede schuld heeft, is het mogelijk dat door onderlinge samenhang beide schulden niet als eigenwoningschuld kwalificeren. In een besluit heeft de staatssecretaris van Financiën duidelijk gemaakt in welke gevallen de rente van de hypotheek aftrekbaar blijft.

Het is mogelijk dat iemand een schuld aangaat voor de verwerving van een eigen woning en een tweede schuld waaruit hij een deel van de aflossingen op de eerste schuld voldoet. In eerste instantie kan de eerste schuld kwalificeren als een eigenwoningschuld terwijl de tweede schuld in box 3 valt. Als tussen beide schulden echter een sterke samenhang bestaat, kan de Belastingdienst deze schulden als één schuld aanmerken. Dit is bijvoorbeeld het geval als de rente op de eerste schuld hoger zou zijn als de eigenaar van de woning geen tweede schuld was aangegaan. In deze situatie zal de eigenaar in beginsel niet voldoen aan de aflossingseis, zodat ook de eerste schuld in box 1 valt.

 

Toezegging

Onder de volgende voorwaarden zal de inspecteur de twee schulden in ieder geval niet aanmerken als één schuld:

  • de jaarlijkse verschuldigde rente op de eerste schuld wordt niet administratief gesaldeerd met de jaarlijks verschuldigde rente op de tweede schuld of het in dat jaar uit de tweede schuld opgenomen bedrag;
  • de rente op de eerste schuld is marktconform. Deze rente ziet bovendien niet op andere rechten of verplichtingen dan de terbeschikkingstelling van de hoofdsom van deze eerste schuld.
  • het rentepercentage op de tweede schuld is minstens even hoog als het rentepercentage op de eerste schuld.

Wordt niet voldaan aan deze voorwaarden, dan is niet zeker of de inspecteur de twee schulden samenvoegt of niet. De eigenaar van de eigen woning zal dan zijn zaak moeten voorleggen aan de Belastingdienst.

(Bron: Taxence)

Updated: 5 maart 2013 — 10:56