Update Kluwer Belastinggids: Controlethema aangifte 2012

De afgelopen jaren koos de Belastingdienst jaarlijks een thema waarop de aangifte inkomstenbelasting werd gecontroleerd. De Staatssecretaris van Financiën heeft aangegeven die aanpak voor het belastingjaar 2012 wat te verbreden, niet alleen controleren, maar ook voorlichten.

Anders dan andere jaren is gekozen voor een thema met een meerjarige aanpak, waarbij in het eerste jaar vooral de nadruk ligt op voorlichting en dienstverlening. In latere fasen wordt de aandacht verlegd naar de controlekant. Dit jaar is gekozen voor het thema Echtscheiding en fiscus.

Naast dit thema wordt bij de aangiftebehandeling 2012 extra aandacht besteed aan enkele specifieke onderwerpen. Het gaat daarbij onder andere om de eigen woning, premies lijfrenten, specifieke zorgkosten en Duitse Rente. U leest alles over deze onderwerpen in de Kluwer Belastinggids 2013. Als u bij het invullen van uw aangifte de gids raadpleegt, hoeft u zich bepaald geen zorgen te maken over de extra aandacht van de fiscus.

(Bron: Kluwer)

Updated: 19 maart 2013 — 09:18