Inspecteur mag onterecht gefactureerde btw direct naheffen bij ontvanger factuur

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat de inspecteur in gevallen waarin een afnemer ten onrechte in rekening gebrachte omzetbelasting in aftrek heeft gebracht, niet verplicht is om eerst een naheffingsaanslag op te leggen aan de opsteller van de factuur alvorens hij het ten onrechte in aftrek gebrachte bedrag van de afnemer kan naheffen.

Een bv houdt zich bezig met opruim- en schoonmaakwerkzaamheden in de bouwsector. Voor het inhuren van personeel zijn aan haar facturen uitgereikt met btw. De bv heeft de btw op deze facturen in aftrek gebracht. Na een boekenonderzoek stelt de inspecteur dat de aftrek ten onrechte is geschied. Hof Amsterdam oordeelt dat de inspecteur de btw terecht bij de bv heeft nageheven. Hierbij overweegt het hof onder meer dat, gelet op de gegevens die de inspecteur heeft verzameld over de opsteller van de facturen, naheffing bij dat bedrijf geen effect zou hebben gesorteerd.

De Hoge Raad oordeelt dat de inspecteur in gevallen waarin een afnemer ten onrechte in rekening gebrachte omzetbelasting in aftrek heeft gebracht, niet verplicht is om eerst een naheffingsaanslag op te leggen aan de opsteller van de factuur alvorens hij het ten onrechte in aftrek gebrachte bedrag van de afnemer kan naheffen. Het Besluit van 27 juni 2012, nr. 2012/477M staat de inspecteur toe de in aftrek gebrachte omzetbelasting na te heffen bij de afnemer, zeker indien aannemelijk is dat naheffing bij de opsteller van de factuur zonder resultaat blijft. Wanneer – zoals in dit geval – op voorhand aannemelijk is dat de opsteller van de factuur het bedrag van een op te leggen naheffingsaanslag geheel of gedeeltelijk niet zal betalen, belemmert het besluit de inspecteur niet de in aftrek gebrachte omzetbelasting na te heffen van de afnemer zonder dat een naheffingsaanslag aan de opsteller van de factuur wordt opgelegd. Het hof heeft dan ook met juistheid geoordeeld dat de inspecteur niet in strijd met het recht heeft gehandeld door de in aftrek gebrachte omzetbelasting van de afnemer na te heffen. Het cassatieberoep van de bv is ongegrond.

(Bron: Pleinplus)

Updated: 25 maart 2013 — 09:47