Toch Milieuinvesteringsaftrek op demo

Voor de milieu-investeringsaftrek geldt dat er sprake moet zijn van een niet eerder gebruikt bedrijfsmiddel. Een nieuw besluit van de staatssecretaris geeft een goedkeurende regeling voor demo’s.

De staatssecretaris schrijft dat gebleken is dat milieuvriendelijke voertuigen die als demonstratiemodel zijn gebruikt, niet in aanmerking kunnen komen voor milieu-investeringsaftrek omdat zij gelden als gebruikt. Met name bij deze voertuigen met een relatief nieuwe techniek bestaat echter wel behoefte aan demonstratiemodellen. Hij keurt daarom goed dat demo’s die op de milieulijst staan, gelden als niet eerder gebruikte bedrijfsmiddelen als deze voldoen aan de vereisten voor nieuwe vervoermiddelen in de Wet op de omzetbelasting 1968. Dat komt neer op maximaal zes maanden na eerste ingebruikneming of ten hoogste 6000 kilometer.

Daarnaast geeft de staatssecretaris uitleg over eis dat het bedrijfsmiddel niet eerder in gebruik mag zijn genomen voor gevallen waarin een koopoptie wordt uitgeoefend. Of er dan sprake is van een ongebruikt bedrijfsmiddel, hangt af van de intentie die de verkoper had met dit activum.
Als bijvoorbeeld bij huur of lease een optie tot koop na een relatief korte periode na de ingebruikneming van de zaak is opgenomen, en deze optie ook daadwerkelijk in die korte periode wordt uitgeoefend, zal er voor de verkoper in het algemeen eerder sprake zijn van voorraad dan van een bedrijfsmiddel. De koper investeert dan in een niet eerder gebruikt bedrijfsmiddel omdat voorheen bij de verkoper sprake was van voorraad terwijl bij de gebruiker nog geen sprake was van een bedrijfsmiddel.
Als in het huur- of leasecontract geen koopoptie is opgenomen, zal voor de verkoper in het algemeen sprake zijn van een bedrijfsmiddel dat hij exploiteert. Als de huurder of lessee daarna (al dan niet binnen korte tijd) tot koop van het gehuurde overgaat, is dan ook sprake van een investering in een eerder gebruikt bedrijfsmiddel.

Het besluit treedt met terugwerkende kracht tot 17 maart 2014 in werking.

(Bron: Auto en fiscus)

Updated: 8 april 2014 — 08:35