Betalingen van inlener aan Belastingdienst verminderen aansprakelijkstelling niet

Hof Den Haag oordeelt in hoger beroep dat de betalingen die aan de Belastingdienst zijn verricht onder de vermelding van “bet.reg” (betalingsregeling) en het fiscale nummer van de inlener terecht zijn afgeboekt op de oudste openstaande aanslagen.

Belanghebbende, X bv, exploiteert een onderhoudsbedrijf en maakt gebruik van personeel van een schildersbedrijf. Dit bedrijf heeft over mei 2010 tot en met januari 2011 wel LB-aangiften ingediend, maar niks afgedragen. Voor juli en augustus 2010 zijn wel btw-aangiften ingediend, maar er is niks afgedragen. De vervolgens opgelegde naheffingsaanslagen zijn ook niet betaald. In 2011 gaat het schildersbedrijf failliet. In geschil is of X bv terecht aansprakelijk is gesteld voor de naheffingen. X bv stelt dat de aansprakelijkstelling moet worden verminderd vanwege de betalingen die zij namens het schildersbedrijf aan de Belastingdienst heeft gedaan. Volgens Rechtbank Den Haag zien de betalingen echter op andere tijdvakken dan waarvoor X bv aansprakelijk is gesteld, zodat deze terecht niet afgeboekt op de aansprakelijkstelling. X bv gaat in hoger beroep. Hof Den Haag oordeelt dat de betalingen die zijn verricht onder de vermelding van “bet.reg” (betalingsregeling) en het fiscale nummer van het schildersbedrijf terecht zijn afgeboekt op de oudste openstaande aanslagen. Dit is conform art. 7 Inv. 1990 en de Leidraad Invordering 2008. Het standpunt van X bv dat de ontvanger de betalingen had moeten afboeken op de naheffingsaanslagen voor de niet-betaling waarvoor X bv aansprakelijk is gesteld, vindt geen steun in het recht. Het beroep van X bv is ook voor het overige ongegrond.

(Bron: Taxlive)

Updated: 9 juli 2015 — 08:35