Compensatieregeling zwangere zelfstandige

Op 17 oktober jongstleden heeft minister Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) in een brief aan de Tweede Kamer een compensatieregeling voorgesteld voor zwangere zelfstandigen die zijn bevallen tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008. De hoogte van de compensatie bedraagt 90% van het wettelijke minimumloon 2017 per dag (inclusief vakantiebijslag) en wordt berekend over 80 dagen, wat neerkomt op ongeveer €5.600.

Achtergrondinformatie

Op 27 juli jongstleden heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) een tussenuitspraak gedaan. Daarbij is het UWV in de gelegenheid gesteld om een compensatie voor te stellen voor de (drie) procederende vrouwen, voordat een definitieve uitspraak zou worden gedaan. De minister wil de definitieve uitspraak van de CRvB niet afwachten en heeft een compensatieregeling voorgesteld.
Vrouwen die zijn bevallen tussen 1 augustus 2004 en 7 mei 2005 konden nog gebruikmaken van een overgangsrecht om een uitkering te ontvangen. Vandaar dat deze compensatieregeling geldt vanaf 7 mei 2005.

Inhoud compensatieregeling

De voorgestelde regeling is een vereenvoudiging van de ingetrokken regeling uit 2004. De regeling moet nog getoetst worden op uitvoerbaarheid door het UWV en de Belastingdienst. Zelfstandigen, beroepsbeoefenaren en meewerkende echtgenotes hebben recht op compensatie als ze zijn bevallen tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008. De hoogte van de compensatie bedraagt 90% van het wettelijke minimumloon 2017 per dag (inclusief vakantiebijslag) en wordt berekend over 80 dagen. Dat komt neer op ongeveer €5.600. In de begroting voor 2018 zijn hiervoor middelen gereserveerd.

Aanspraak maken op de regeling

Helaas is het op dit moment nog niet mogelijk om de compensatieregeling aan te vragen. Na publicatie van de regeling moet u de compensatie binnen drie maanden aanvragen. Zodra hierover meer bekend is, plaatsen we een nieuw bericht op de site.

(Bron: HLB)

Updated: 26 oktober 2017 — 08:19