Subsidie voor duurzame inzetbaarheid personeel

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) richt zich op de bevordering van duurzame inzetbaarheid. Duurzaam inzetbaar zijn werknemers die gezond, gemotiveerd, competent en productief aan het werk kunnen zijn én blijven. Gaat u investeren in de duurzame inzetbaarheid van uw personeel? Dan kunt u in aanmerking komen voor een subsidie van het ESF. U kunt deze subsidie aanvragen van 8 tot en met 12 april 2019.

Subsidie voor duurzame inzetbaarheid personeel

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) richt zich op de bevordering van duurzame inzetbaarheid van personeel. Duurzaam inzetbaar zijn werknemers die gezond, gemotiveerd, competent en productief aan het werk kunnen zijn én blijven. Gaat u investeren in de duurzame inzetbaarheid van uw personeel? Dan kunt u in aanmerking komen voor een subsidie van het ESF. U kunt deze subsidie aanvragen van 8 tot en met 12 april 2019.

Wie kan subsidie aanvragen?

Bedrijven en instellingen met een of meer vraagstukken op het gebied van interne mobiliteit, vitaliteit, flexibiliteit of persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers, kunnen een beroep doen op de subsidieregeling. De kosten die in aanmerking komen voor subsidie, zijn de kosten voor het laten opstellen van een advies met implementatieplan of voor het begeleiden van de implementatie van het advies in combinatie met de inzet van een externe P&O-adviseur.

Hoe ziet de subsidieregeling eruit?

De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten voor een externe P&O-adviseur die aan de slag gaat met uw vraagstuk. Om in aanmerking te komen voor de subsidieregeling moet een organisatie minimaal € 12.000 investeren (waarvan na afloop € 6.000 vergoed kan worden). Het maximale bedrag wat u vergoedt kunt krijgen is € 12.500. Hierbij geldt een vastgesteld uurtarief van € 100 per uur voor de werkzaamheden van de externe P&O-adviseur. 

De P&O-adviseurs van ABAB zijn specialist op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Zij stellen samen met u een plan op om de duurzame inzetbaarheid binnen uw organisatie te vergroten en begeleiden de implementatie daarvan.

Subsidieaanvraag en afronding

Om ervoor te zorgen dat het plan in aanmerking komt voor de ESF-subsidie, werkt de P&O-adviseur samen met de consultants van Subsidiefocus. Subsidiefocus verzorgt de administratieve afhandeling van de subsidie en dient de subsidieaanvraag in. Voor deze werkzaamheden wordt een vergoeding gevraagd.

U betaalt vooraf voor de werkzaamheden. Na oplevering en afronding van het traject en goedkeuring van de subsidieverstrekker, ontvangt u 50% van hetgeïnvesteerde bedrag middels een subsidie van het ESF terug.

(Bron: ABAB)

Updated: 28 maart 2019 — 10:12