Noodpakket 2.0 – Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL)

Eind juni volgt de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) op. Ondernemers die actief zijn in sectoren die getroffen zijn door de coronacrisis kunnen in aanmerking komen voor de TVL. Naar verwachting gaat het landelijk om 200.000 ondernemingen.

Voor wie?

De TVL is bedoeld voor mkb-bedrijven die minstens 30% van hun omzet hebben verloren door de coronacrisis en als gevolg daarvan hun vaste lasten niet meer kunnen betalen. Loonkosten zijn uitgezonderd, die worden vanuit de NOW 2.0-regeling gecompenseerd. Het gaat specifiek om ondernemers in de getroffen vastgestelde sectoren, waaronder horeca, recreatie, sportscholen, evenementen, sauna’s en theaters.

Hoogte tegemoetkoming TVL

De hoogte van de TVL is gebaseerd op het totale omzetverlies. De overheid berekent per sector de vaste lasten als een percentage van het omzetverlies. Dit percentage vormt de basis voor de uiteindelijke berekening van de hoogte van de toelage vanuit de TVL. Bedrijven ontvangen maximaal €50.000 voor een periode van 4 maanden (1 juni tot 1 oktober 2020). 

Let op: details nog niet bekend

Op dit moment zijn de hoofdlijnen van de regeling bekend. De details, zoals overige voorwaarden en bepaling van de hoogte van de tegemoetkoming, worden de komende weken bekend gemaakt.

(Bron: Flynth)

Updated: 19 juni 2020 — 08:29