Kabinet verlengt coronasteun banen en economie tot en met 2021

Aan de vooravond van Prinsjesdag heeft het kabinet vandaag een verdere verlenging en aanvulling op het noodpakket banen en economie aangekondigd: het noodpakket 3.0. Het nieuwe pakket heeft ook een langere duur. Dat biedt in ieder geval meer zekerheid en rust.

De volgende zaken zijn aangekondigd:

 • De NOW regeling wordt voor negen maanden (drie keer drie maanden) verlengd. De tegemoetkoming wordt geleidelijk afgebouwd in de 3 perioden, zo blijkt uit een bericht van het kabinet van vandaag. Dit terwijl het er gisteren – na overleg met de sociale partners – nog op leek de regeling niet/nauwelijks zou worden versoberd. Het minimale omzetverlies gaat vanaf het tweede tijdvak omhoog naar van 20% naar 30% en de vergoeding daalt van 80%, naar 70% naar 60%. Wel wordt toegestaan dat de loonsom geleidelijk daalt met 10%, 15% en 20% in de opvolgende tijdvakken van 3 maanden.
 • De overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) wordt verlengd tot 30 juni 2021 maar wordt wel verder versoberd door de opname van een bepaalde (beperkte) vermogenstoets.
 • Het maximale bedrag van de tegemoetkoming vaste lasten (TVL) wordt verhoogd naar € 90.000 per drie maanden. De regeling wordt met drie keer drie maanden verlengd tot en met 30 juni 2021 en in die periode geleidelijk afgebouwd.
 • De extra, verruimde of meer toegankelijke kredietverlening en -garanties aan kleine en middelgrote bedrijven voor voldoende liquiditeit (BMKB-C, GO-C en KKC) blijven ook na 1 oktober 2020 beschikbaar.
 • Ondernemers krijgen de tijd om de opgebouwde belastingschuld weer af te lossen. Zij krijgen een betalingsregeling aangeboden van de belastingdienst waarmee ze tot 1 januari 2023 iedere maand een vast bedrag terug betalen. Is de periode van twee jaar te kort voor een ondernemer, dan zal de Belastingdienst samen met hem/haar kijken of een maatwerkoplossing mogelijk is op basis van bestaand beleid. Uiteraard kan de ondernemer ook eerder aflossen als hij dat wil.
 • De tijdelijke verlaging van de invorderingsrente van 0,01% blijft van toepassing tot en met 31 december 2021.
 • De belastingrente gaat wel weer naar 4%. Dat geldt tot 31 december 2021 ook voor de vennootschapsbelasting. Die laatste zal dus tot die tijd niet worden verhoogd naar de oorspronkelijke 8%.
 • Een aantal andere belastingmaatregelen die wegens corona genomen zijn, zoals de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen, lopen door tot 1 januari 2021.
 • Nieuw is dat werknemers recht behouden op reisaftrek voor ov-kosten voor woon-werkverkeer die zij niet van de werkgever vergoed krijgen, ook al werken zij thuis. Voorwaarde is dat de kosten ongewijzigd zijn gebleven.
 • Het kabinet neemt nieuwe maatregelen ter stimulering van investeringen en uiteindelijk economische groei.
 • Het kabinet zorgt voor een aanvullend sociaal . Onder meer met het oog op de begeleiding bij het vinden van nieuw werk en voor om- en bijscholing en de extra ondersteuning van mensen die kwetsbaar zijn in een economische crisis, zoals jongeren en mensen in de banenafspraak.
 • De culturele sector krijgt bovenop de algemene steunmaatregelen extra ondersteuning.

(Bron: Flynth)