Regel deze belastingzaken vóór 1 januari

Meestal denk u pas na over een belastingaangifte na afloop van het jaar. Het is toch verstandig om met betrekking tot enkele punten hieronder genoemd in november of december een beslissing te nemen en deze uit te voeren. Anders loopt u voor 2012 wellicht voordeel mis.

Lijfrentepremie: Wie een lijfrente heeft afgesloten om zijn pensioentekort aan te vullen, moet even opletten bij het doen van een (extra) storting. Lijfrentepremies voor 2011 zijn alleen aftrekbaar in de aangifte van 2011 wanneer deze vóór 1 januari 2012 zijn betaald. Dit betekent dat premies die in het eerste kwartaal van 2012 worden betaald, niet meer mogen worden afgetrokken in de aangifte 2011. Dat mag alleen nog in de aangifte 2012.

U mag de premie overigens alleen aftrekken als u een pensioentekort heeft. Met de Rekenhulp Lijfrentepremie van de Belastingdienst kunt u bepalen of dat het geval is.

Versneld afschrijven: Als u dit jaar investeert in nieuwe bedrijfsmiddelen, mag u die nog versneld afschrijven. Dit is een tijdelijke maatregel vanwege de economische crisis, en geldt volgend jaar niet meer. Op bedrijfsmiddelen die u dit jaar heeft gekocht, mag u dit jaar maximaal 50 procent afschrijven. Het restant mag u afschrijven in de jaren daarna.

Een aantal bedrijfsmiddelen valt hier niet onder. De belangrijkste uitzonderingen zijn: gebouwen, grond-, weg- en waterbouwkundige werken, dieren, immateriële activa (waaronder software), bromfietsen, motorrijwielen en personenauto’s. Taxi’s en zeer zuinige personenauto’s mag u wel willekeurig afschrijven. Let er ook op dat de investering meer dan 450 euro bedraagt, anders is het geen investering maar zijn het kosten, en die mag u sowieso geheel aftrekken.

Zuinige leaseauto’s: Voor energiezuinige auto’s wordt een lagere bijtelling wegens privégebruik
gerekend. Alleen wordt het begrip ‘energiezuinig’ steeds verder aangescherpt. Ook in 2012 worden de eisen voor CO2-uitstoot strenger. Als u overweegt binnenkort een lease-auto of auto van de zaak te gaan rijden, kan het slim zijn dat vóór de jaarwisseling al te gaan doen.

De bijtelling is het percentage van de cataloguswaarde dat u bij uw inkomen moet tellen als u de auto ook privé gebruikt. Voor zeer zuinige auto’s geldt een percentage van 14 procent, voor matig zuinige auto’s geldt 20 procent. De eisen voor die categorieën (in mate van CO2-uitstoot) worden jaarlijks per 1 januari/1 juli aangescherpt. Maar bestaande situaties worden geëerbiedigd! Het loont dus om uw
nieuwe zuinige lease-auto of auto van de zaak vóór 1 januari 2012/juli 2012 aan te schaffen, zodat u onder de oude (ruimere) eisen voor CO2-uitstoot valt.

Voorkom verliesverdamping: Ondernemers die over een bepaald jaar verlies draaien, mogen dat voorwaarts of achterwaarts verrekenen (behaalde winst verminderen met het verliesbedrag). Voorwaarts wil zeggen: verrekenen met in de toekomst behaalde winsten (maximaal 9 jaar na het verliesgevende jaar). Achterwaarts wil zeggen: verrekenen met een winst in het voorgaande jaar (hier is de termijn maximaal 1 jaar; in 2011 nog eenmaal 3 jaar).

Als u nog een verlies heeft staan uit het jaar 2002 of eerder, is het zaak dat nog dit jaar te verrekenen met de winst. Volgend jaar kan het niet meer.

Wel of geen fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting? Ondernemers die meerdere BV’s hebben die door de fiscus als fiscale eenheid worden beschouwd, doen er goed aan te onderzoeken of dit ook in de toekomst wenselijk blijft. BV’s die minder dan 200.000 euro winst maken, vallen onder een
lager belastingtarief. Het kan dus zijn dat uw BV’s als fiscale eenheid het hoge tarief betalen, terwijl als ze gescheiden zijn beide B.V.’s onder het lage tarief vallen. Dat kan u tot 10.000 euro aan belasting besparen.

Let op: het verbreken van de fiscale eenheid kan alleen voorafgaand aan een belastingjaar gebeuren. Als u de fiscale eenheid vóór 31 december 2011 verbreekt, heeft u het eventuele profijt daarvan pas in 2012.

Voorlopige aanslag over box 3 vermogen De peildatum voor box 3 vermogen was voorheen het gemiddelde van uw vermogen per 1 januari en 31 december. Sinds dit jaar wordt alleen gekeken naar het vermogen per 1 januari van het jaar. Het is dus slim om uw vermogen (spaargeld, aandelen, tweede huis) op 1 januari 2012 zo laag mogelijk te krijgen. U kunt dat bijvoorbeeld doen, door alvast in 2011 een voorlopige aanslag inkomstenbelasting aan te vragen en te betalen. Doordat u de voorlopige aanslag voldoet, daalt uw box 3 vermogen. Daarnaast is het verstandig om verkoop van box 1 vermogen (eigen woning, lijfrente) of box 2 vermogen (aanmerkelijk belang aandelen) uit te stellen tot na 1 januari. Hier trekt u dan profijt van in 2012 (bij de aanslag over 2012).