Bedrijfsmiddelen willekeurig afschrijven (reminder)

Investeert u in het kalenderjaar 2011 in nieuwe bedrijfsmiddelen? Dan kunt u ervoor kiezen deze bedrijfsmiddelen willekeurig af te schrijven. In het investeringsjaar mag u maximaal 50% afschrijven. Het restant mag u afschrijven in de jaren daarna. Houd wel altijd rekening met de restwaarde van het bedrijfsmiddel.

Voorwaarden

  • U gaat in het kalenderjaar 2011 een investeringsverplichting aan of u maakt voortbrengingskosten.
  • U moet het bedrijfsmiddel vóór 1 januari 2014 in gebruik nemen.

Milieubedrijfsmiddelen kunt u vanaf 2011 voor 75% willekeurig afschrijven. Op het restant past u de normale afschrijving toe.

Belangrijkste uitzonderingen

De volgende bedrijfsmiddelen mag u in ieder geval niet willekeurig afschrijven:

  • gebouwen
  • grond-, weg- en waterbouwkundige werken
  • dieren
  • immateriële activa (waaronder software)
  • bromfietsen, motorrijwielen en personenauto’s

Let op!

Taxi’s en zeer zuinige personenauto’s mag u wel willekeurig afschrijven. De volgende personenauto’s zijn zeer zuinig:

De CO2-uitstoot is niet meer dan 95 gram per kilometer bij personenauto’s die op diesel rijden.

De CO2-uitstoot is niet meer dan 110 gram per kilometer bij personenauto’s die niet op diesel rijden.

Elektrische auto’s met een CO2-uitstoot van 0 gram per kilometer.

Ook bedrijfsmiddelen die hoofdzakelijk bestemd zijn voor terbeschikkingstelling aan derden mag u niet willekeurig afschrijven. Maar bedrijfsmiddelen die regelmatig voor korte tijd worden verhuurd, mag u wel
willekeurig afschrijven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan gereedschappen, aanhangwagens en hoogwerkers.

Zeeschepen

U moet de willekeurige afschrijving op zeeschepen terugnemen als u er binnen 10 jaar voor kiest gebruik te maken van de tonnageregeling.

(Bron: Belastingdienst 9-11-2011)

Updated: 9 november 2011 — 21:07