Subsidie voor fijnstofmaatregelen 1 april open

Kleine en middelgrote landbouwondernemingen die de uitstoot van fijn stof op hun bedrijf met minstens 25% willen verminderen kunnen hiervoor subsidie krijgen. De openstelling van de subsidie Fijnstofmaatregelen is van 1 april 2013 tot en met 15 mei 2013.

De subsidie is voor investeringen in één of meer technieken die de uitstoot van fijn stof met minstens 25% verminderen. Wil de onderneming daarnaast ook investeren in een techniek die het aantal overschrijdingsdagen vermindert, dan kan die daar ook subsidie voor krijgen.

Het ministerie van Economische Zaken stelt € 10 miljoen beschikbaar voor deze subsidie. Per aanvraag wordt maximaal 55% vergoed van de kosten die onder de subsidie vallen, met een maximum van € 400.000 per aanvraag.

Meer informatie over deze subsidie en hoe die aan te vragen: Fijnstofmaatregelen.

(Bron: Overheid)

Updated: 26 maart 2013 — 09:25