Wees alert op de woz-waarde van uw woning

Achterstallig onderhoud, bodemverontreiniging, verkeersoverlast, windmolens en een hondenuitlaatplek naast de deur. Dit zijn inmiddels wel bekende factoren die de waarde van uw woning kunnen drukken. Minder voor de hand liggende factoren waarmee woningeigenaren de belastingrechters ook wisten te overtuigen waren de aanwezigheid van een papegaaienopvang in de buurt, geluidsoverlast van een muziekvereniging en uitzicht op het WC-raampje van de buren.

De prijs die door de meestbiedende koper zou worden besteed bij aanbieding ten verkoop op de voor de woning meest geschikte wijze na de beste voorbereiding, dát is de waarde die op de beschikking moet staan voor de WOZ. De gemeente probeert bij de waardering natuurlijk zoveel mogelijk rekening te houden met alle waardebepalende factoren, maar uit de grote verzameling van uitspraken over WOZ-waarden die Fiscaal up to Date in de loop van de jaren heeft verzameld, blijkt dat gemeenten wel eens steken laten vallen en woningen daarom te hoog hebben gewaardeerd. Met een aantal – vaak interne – factoren, kunnen de gemeenten ook geen rekening houden omdat ze het niet weten als de woningeigenaar het ze niet vertelt. Denk aan: asbest, houtrot, lekkages en achterstallig onderhoud. Het is dus raadzaam om te controleren of de WOZ-waarde van uw woning wel juist is vastgesteld. De WOZ-waarde is namelijk niet alleen van belang voor de OZB, maar ook voor het eigenwoningforfait, waterschapsomslagen en soms de erf- of schenkbelasting. Heeft de gemeente wel rekening gehouden met alle factoren die de waarde van uw woning kunnen beïnvloeden, en zo ja, is dit op de goede manier gedaan? De afgelopen jaren bestond misschien wat minder aanleiding voor een nader onderzoek naar de WOZ-waarde van uw woning, omdat door de economische crisis de waarde nog van zelf naar beneden ging, alhoewel ook hier voorbeelden zijn aan te wijzen waarin de gemeente daar niet goed rekening mee heeft gehouden. Na de forse prijsdalingen op de woningmarkt in de voorgaande jaren is het beeld nu echter anders. Tussen 2013 en 2014 daalde de WOZ-waarde gemiddeld nog met 2,8%, maar na de waardepeildatum 1 januari 2014 is weer sprake van een lichte stijging van de WOZ-waarden. De WOZ-beschikking voor 2016 die u binnenkort ontvangt, gaat uit van de waarde van de woning op 1 januari 2015.

Fiscaal up to Date heeft daarom net als voorgaande jaren een overzicht samengesteld van uitspraken van Rechtbanken, Hoven en Hoge Raad over de effecten van bepaalde omstandigheden op de WOZ-waarde van woningen. Wellicht kunt u hiermee de WOZ-waarde van uw woning met succes aanvechten. Uit de totaalcijfers blijkt dat van de ingediende bezwaren tegen de WOZ-waarde circa 45 % wordt gehonoreerd en dat in dat geval de vastgestelde waarde gemiddeld met maar liefst 10% wordt verminderd.

Nieuw in vergelijking met voorgaande jaren is wel dat het niet meer alleen hoeft te gaan om een vermindering van de WOZ-waarde. Ook als u vindt dat de WOZ-waarde van uw woning te laag is vastgesteld, kunt u bij de gemeente bezwaar maken. Een succesvol bezwaar en een hogere WOZ-waarde brengt dan wel hogere belastingen mee, maar daar is het natuurlijk niet om te doen. Een potentiele koper vergelijkt de vraagprijs van een woning natuurlijk ook met de WOZ-waarde en ook financiers kijken steeds vaker naar de WOZ-waarde. In dat geval kan een hogere WOZ-waarde wel eens voordeliger blijken. Kijk dus ook eens met andere ogen naar uw WOZ-waarde. Voorheen keken we of hij niet te hoog was, nu vragen we ons liever af: is de WOZ-waarde juist. Bij de belastingrechter een hogere waarde van een woning bepleiten omdat de aanwezigheid van hanggroepjongeren, de buurt “verjongt”, lijkt echter geen haalbare kaart.

Het volgende overzicht is een greep uit deze verzameling van spraakmakende zaken (via het Fidanummer krijgt u inzage in de rechterlijke uitspraak, alleen beschikbaar voor abonnees).

Bent u nog geen abonnee? Neem een (proef)abonnement en ervaar de snelle en complete nieuwsvoorziening van Fiscaal up to Date.

Recente artikelen (openbaar):

  • WOZ-waarde was voldoende verlaagd met herstelkosten van muur en kelder
  • Uitbreiding A12 en aanleg rondweg verlaagden WOZ-waarde met € 36.000
  Instantie Fidanr.
Verkoop op basis van erfpacht alleen indicatie van WOZ-waarde opstal Hof Den Bosch 11-12-2015, nr. 14/00674 20160015
Verzakte muur en lekkende kelder drukten WOZ-waarde Hof Arnhem-Leeuwarden 15-12-2015, nr. 14/01251 20157637
WOZ-waarde sloopwaardig pand 35% te hoog vastgesteld Hof Arnhem-Leeuwarden 15-12-2015, nr. 14/00620 20157642
WOZ-waarde woning verminderd door overlast landbouwverkeer Hof Den Bosch 11-9-2015, nr. 14/00529 20155858
WOZ-waarde lager omdat verschil met vergelijkingspand niet duidelijk werd Hof Arnhem-Leeuwarden 25-8-2015, nr. 14/00587 20155375
WOZ-waarde woning door bouwkundige gebreken gelijk aan grondwaarde Hof Arnhem-Leeuwarden 23-6-2015, nr. 14/00505 20154362
WOZ-waarde fors lager door overlast van mestvergistingsinstallatie Hof Arnhem-Leeuwarden 30-6-2015, nr. 14/00908 20154370
Uitbreiding A12 en aanleg rondweg verlaagden WOZ-waarde met € 36.000 Hof Den Haag 4-3-2015, nr. 14/00581 20152895
WOZ-waarde nog eens € 13.000 lager door tegenoverliggend flatgebouw Hof Arnhem-Leeuwarden 3-3-2015, nr. 14/00493 20151766
WOZ-waarde lager door onverklaarbaar verschil met referentieobjecten Hof Arnhem-Leeuwarden 18-11-2014, nr. 13/00328 20146902
Arbeidsmigranten op bungalowpark reden voor lagere WOZ-waarde Hof Den Haag 29-7-2014, nr. 13/01652 20145892
WOZ-waarde uitgewoond appartement met € 23.000 verminderd Hof Arnhem-Leeuwarden 26-8-2014, nr. 13/01041 20145454
Slechte staat damwand drukte WOZ-waarde met € 19.000 Hof Arnhem-Leeuwarden 19-8-2014, nr. 13/00612 20145202
Structurele hoge waterstand en schimmel drukten WOZ-waarde met € 20.000 Hof Den Haag 5-8-2014, nr. 14/00113 20145145
Deplorabele staat woning drukte WOZ-waarde met € 12.000 Hof Amsterdam 3-7-2014, nr. 12/00346 20145009
WOZ-waarde fors lager omdat gemeente met teveel grond en inhoud rekende Hof Arnhem-Leeuwarden 24-6-2014, nr. 13/00597 20144187
Rijwoningen met minder grond geen referentiepanden voor hoekwoning Hof Amsterdam 26-6-2014, nr. 13/00110 20144089
Oostkapelle wat ligging en wind betreft geen Zoutelande: WOZ-waarde verlaagd Rechtbank Zeeland-West-Brabant 15-4-2014, nr. 13/4908 20143039
Waardedruk van € 11.000 voor scheuren in muren en staat van dakkapel Hof Arnhem-Leeuwarden 3-6-2014, nr. 13/00640 20143413
WOZ-waarde door vervuiling voormalige stortplaats met ruim 35% omlaag Hof Arnhem-Leeuwarden 4-3-2014, nr. 13/00208 20141592
Misbruik door jongelui van tuin aan water drukte WOZ-waarde woning Hof Arnhem-Leeuwarden 11-2-2014, nr. 12/00205 20140968
Waardevermindering van 25% voor bodemverontreiniging Hoge Raad 31-1-2014, nr. 13/03957 20140490
Ligging woning aan rondweg was waardedrukkende omstandigheid Rechtbank Noord-Nederland 7-6-2013, nr. 12/4343 20140214
Bovengrondse hoogspanningsleiding verminderde WOZ-waarde met € 37.000 Hof Den Haag 27-5-2013, nr. 12/00404 20140048
WOZ-waarde € 35.000 lager door geluidsoverlast van muziekvereniging Rechtbank Zeeland-West-Brabant 25-10-2013, nr. 12/5447 20137248
WOZ-waardedruk van meer dan € 100.000 voor wateroverlast souterrain Hof Arnhem-Leeuwarden 9-4-2013, nr. 12/00046 20132548
Dreigende executieverkoop was WOZ-waardedrukkend Hof Arnhem-Leeuwarden 29-1-2013, nr. 12/00018 20130952
Burenruzie verminderde WOZ-waarde als dit potentiële koper beïnvloedde Hof Arnhem-Leeuwarden 8-1-2013, nr. 12/00048 20130100
WOZ-waarde verminderd door economische crisis Hof Den Haag 15-6-2012, nr. 11/00346 20124072
WOZ-waarde verminderd wegens ligging langs drukke weg Hoge Raad 11-5-2012, nr. 12/00069 20123076
WOZ-waarde grachtenpand wegens verzakking € 143.000 lager Hof Amsterdam 26-4-2012, nr. 11/00072 20122965
Asbest leidde ook zonder noodzaak tot verwijdering tot lagere WOZ-waarde Hof Amsterdam 2-2-2012, nr. 11/00552 20122504
Houtworm en asbest in dakbeschot leidden tot lagere WOZ-waarde Hof Leeuwarden 27-3-2012, nr. 11/00109 20122186
WOZ-waarde met € 40.000 verminderd wegens stankoverlast Hoge Raad 17-2-2012, nr. 11/03369 20121152
Verlaging WOZ-waarde met bijna 5% voor plaatsing UMTS-telefoniemasten Hof Amsterdam 12-1-2012, nr. 10/00095 20120536
Ligging woning bij druk kruispunt leidde tot lagere WOZ-waarde Rechtbank Breda 7-12-2011, nr. 11/3523 20120474
Bodemverontreiniging,
wateroverlast en schoolplein leidden tot lagere WOZ
Rechtbank Dordrecht 10-1-2012,
nr. 11/34
20120326
Geluidsoverlast van treinverkeer
verminderde WOZ-waarde met € 16.000
Hof Arnhem 22-11-2011, nr. 11/00268 20116563
WOZ-waarde wegens wateroverlast
in kruipruimte met € 20.000 verminderd
Hof Amsterdam 28-7-2011, nr.
10/00887
20113815
Met aftrek van € 40.000 was
slechte onderhoudstoestand van flat gedekt
Hof Den Haag 8-6-2011, nr.
10/00295
20113388
Naastgelegen bordeel en
verzakkingen drukten WOZ-waarde met ruim 10%
Rechtbank Den Haag 1-6-2011, nr.
10/8694
20113401
Uit de hand gelopen burenruzie
drukte WOZ-waarde met € 75.000
Hof Amsterdam 28-4-2011, nr.
09/00808
20113249
Waardedruk van € 41.000 voor
tunnelbak en hangplek jongeren
Hoge Raad 29-4-2011, nr.
10/03620
20112052
Drugstoerisme in Bergen op Zoom
verminderde WOZ-waarde
Rechtbank Breda 7-2-2011, nr.
10/3342
20111123
Waardedruk van € 22.000
door geluidsoverlast van Randstadrail
Hof Den Haag 25-3-2011, nr.
10/00203
20110608
WOZ-waarde verminderd wegens Reeperbahn-effect Hof Den Bosch 29-7-2010, nr.
08/00797
20105429
Waardevermindering van
€ 40.000 voor achterstallig onderhoud
Hof Den Haag 6-10-2010, nr.
09/00894
20105159
Vochtschade aan binnenzijde
woning verminderde WOZ-waarde met € 15.000
Hof Den Haag 22-6-2010, nr.
09/00425
20103594
Rompslomp voor
bestemmingswijziging drukte WOZ-waarde met 10%
Hof Den Haag 23-6-2010, nr.
09/00764
20103401
Vermindering WOZ-waarde wegens
overlast naastgelegen veehouderij
Rechtbank Dordrecht 20-11-2009,
nr. 07/1088
20101778
WOZ-waarde met € 97.000
verminderd wegens overlast van hondenkennel
Hof Den Haag 19-1-2010, nr.
09/00537
20101482
WOZ-waarde van sloopwoning nabij
luchthaven fors verminderd
Hof Amsterdam 5-11-2009, nr.
07/00324
20095358
Fundering- en gevelschade
verminderden WOZ-waarde met € 55.000
Hof Den Haag 25-8-2009, nr.
07/00563
20093727
Schade aan woning door verslaafde
leidde tot lagere WOZ-waarde
Hof Den Haag 30-6-2009, nr.
08/00034
20093041
Nabijheid van horeca en
coffeeshop drukte WOZ-waarde
Hof Den Haag 7-7-2009, nr.
07/00627
20093961
Plannen om dijk terug te leggen
verminderden WOZ-waarde met 10%
Hof Arnhem 8-9-2009, nr.
08/00199
20094061
Nabijheid van spoorlijn
verminderde WOZ-waarde van woning met € 37.300
Rechtbank Almelo 28-10-2008, nr.
08/368
20084377
Waardedruk nabijgelegen
luchthaven en verkeersweg was 5%
Hof Arnhem 5-10-2007, nr.
07/00037
20073502
Windmolens nabij woning
verminderden WOZ-waarde met € 25.000
Hof Leeuwarden 17-8-2007, nr.
76/06
20072900
Waardedruk door asbestvervuiling
bedroeg in totaal € 47.740
Hof Arnhem 5-7-2007, nr.
06/00399
20072684
Studentenoverlast drukte
WOZ-waarde met € 35.000
Rechtbank Den Haag 29-6-2007,
nr. 06/5791
20072411
Naast woning gelegen pretpark
drukte WOZ-waarde
Rechtbank Middelburg 29-12-2006,
nr. 06/239
20070061
Nabijheid hondenuitlaatplaats
verminderde WOZ-waarde met f 5.000
Hoge Raad 11-02-2005 nr. 3992 20050630
Slagschaduwhinder windmolen
verminderde WOZ-waarde
Hoge Raad 17-12-2004, nr. 39644 20044508
Naburig papegaaienbedrijf
verminderde WOZ-waarde met € 10.000
Hof Arnhem 9-8-2004, nr.
02/03453
20043208
Niet-ontplofte bom in tuin
verminderde WOZ-waarde met € 22.689
Hof Den Haag 3-8-2004, nr.
03/03484
20042740
Naburige kippenmesterij leidde
tot vermindering WOZ-waarde
Hof Leeuwarden 20-2-2004, nr.
1403/02
20040631
Skatebaan leidde tot
vermindering WOZ-waarde
Hof Arnhem 23-4-2003, nr.
02/03112
20032205
WC-raampje van buren had
waardedrukkend effect op woning
Hof Den Haag 16-8-2000, nr.
97/03153
20003476
Updated: 18 januari 2016 — 18:14