Vaker verplicht wijzigingen doorgeven aan Belastingdienst

Wat verandert er?

Op dit moment bent u alleen bij de aangifte loonheffingen verplicht foute of onvolledige gegevens te verbeteren of aan te vullen. Straks bent u vaker verplicht – op eigen initiatief – wijzigingen aan de Belastingdienst door te geven, als achteraf blijkt dat eerder verstrekte gegevens onjuist of onvolledig zijn. Het gaat om de volgende 4 gevalllen:

  • verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto;
  • verklaring geen privégebruik auto;
  • Edelweisssituaties (belastingfraude, waarbij erfbelasting over zwart vermogen van de erflater wordt ontdoken);
  • suppletie omzetbelasting.

Als u de wijzigingen niet doorgeeft, krijgt u van de Belastingdienst een boete.

Voor wie?

Alle ondernemingen

Wanneer?

De wijziging treedt op 1 januari 2012 in werking.

Waarom?

De maatregel is onderdeel van het Belastingplan 2012. Zorgen voor de beschikbaarheid van de voor de belastingheffing relevante informatie is een gedeelde verantwoordelijkheid van u en de Belastingdienst.

(Bron: Overheid 3-11-2011)

Updated: 3 november 2011 — 08:37