Maand: augustus 2016

Schenk een ton belastingvrij

Vanaf 2017 wordt de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning verruimd. De verruiming is structureel en betreft: een verhoging van de vrijstelling naar € 100.000, het kunnen spreiden van de schenkingsvrijstelling over drie jaren en het vervallen van de eis dat de schenking moet plaatsvinden tussen ouder en kind. De eis dat de ontvanger tussen de […]

Ook overdrachtsbelastingvrijstelling bij schenking van aandelen in art. 4 WBR lichaam

Toepassing van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit in de overdrachtsbelasting is mogelijk als het verkregene een materiële onderneming vormt, ook wanneer die onderneming wordt gedreven door een rechtspersoon volgens Rechtbank Noord-Nederland. Bij akte van schenking van 31 december 2014 schonk een moeder aan haar kind 100% van de aandelen in een vennootschap (een artikel 4 WBR lichaam). Deze vennootschap […]

Jaarlijkse kosten tot behoud vliegbrevet aftrekbaar

Rechtbank Den Haag beslist dat de jaarlijkse kosten die X moet maken tot behoud van zijn vliegbrevet aftrekbaar zijn als scholingsuitgaven. De kosten van de medische keuring zijn niet aftrekbaar. X is in het jaar 2011 afgestudeerd en is in het bezit van een vliegbrevet. In zijn aangifte ib/pvv 2013 claimt X een bedrag van […]

Hoge Raad zet discussie over fiscale eenheidsregime versneld op scherp

Met prejudiciële vragen aan het Europese Hof van Justitie over de zogenoemde ‘per-elementbenadering’ uit het Franse Groupe Steria-arrest, zet de Hoge Raad de discussie over het fiscale eenheidsregime sneller dan verwacht verder op scherp. Aan de wetgever de schone taak om met gezwinde spoed de regels aan te passen. “Het systeem staat mogelijk op instorten […]