Maand: augustus 2014

Besluit over margeregeling omzetbelasting geactualiseerd

De staatssecretaris heeft het besluit van 4 juli 2007 over de margeregeling in de BTW geactualiseerd. Dit is de regeling voor gebruikte goederen en kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten (kav-goederen). Het besluit is op 26 juli 2014 in werking getreden en bevat onder meer de volgende (beleidsmatige) wijzigingen: De verhoging van het algemene BTW-tarief […]

Nieuwe goedkeuringen voor verruimde achterwaartse verliesverrekening

De staatssecretaris heeft het besluit van 16 februari 2012 over het (op)waarderen van voorraden en bedrijfsmiddelen, stelselwijziging en verruimde achterwaartse verliesverrekening geactualiseerd. Het besluit is op 26 juli 2014 in werking getreden en werkt terug tot en met 16 juli 2014. Aangevuld is het onderdeel over te laat gemaakte keuzen voor verruimde achterwaartse verliesverrekening in […]

Wat is een overeenkomst van opdracht?

En wat staat er precies in? Als je als zzp’er voor iemand een opdracht gaat uitvoeren, krijg je te maken met contracten. De meeste freelancers werken op basis van een overeenkomst van opdracht (ovo). Dat wordt ook wel een freelance overeenkomst genoemd. Maar wat is het nu precies? De definitie Volgens artikel 7:400 in het […]

Waarde vakantiedagen bij einde arbeidsovereenkomst lager in geval van zieke werknemer?

Hoe moeten openstaande vakantiedagen worden uitbetaald bij einde arbeidsovereenkomst, als deze zijn opgebouwd tijdens ziekte? Gelijk aan de wettelijke loondoorbetalingsverplichting bij ziekte zijnde 70%? Deze vraag kwam aan bod bij een uitspraak van de rechtbank Rotterdam medio 2014. Vordering De werkgever had bij uitdiensttreding van de (zieke) werknemer het saldo vakantiedagen uitbetaald tegen 70% van […]

Fiscale eenheid btw tussen bv en stichting door betrokken dga

Een fiscale eenheid voor de omzetbelasting tussen stichtingen en bv’s is wat moeilijker aan te tonen dan zo’n fiscale eenheid tussen bv’s binnen hetzelfde concern. Toch is een fiscale eenheid tussen bv en stichting wel mogelijk, bijvoorbeeld als de dga van de bv ook de enige bestuurder en vertegenwoordiger van de stichting is. Ook voor […]