Maand: april 2012

Werken met de werkkostenregeling

In deze checklist leest u alles over de werkkostenregeling en worden u handvatten aangereikt om de keuze te maken tussen de huidige regels of de werkkostenregeling. Inhoud 1. Verdiep u in de werkkostenregeling 2. Benut de vrijstellingen 3. Benut eerst de gerichte vrijstellingen 4. Waardeer loon in natura 5. Maak gebruik van de vrije ruimte […]

Wanneer kunt u wettelijke rente berekenen?

kunt wettelijke rente in rekening brengen als een klant niet op tijd betaalt. Dat geldt als die klant een bedrijf is, maar ook als het een consument is. In het laatste geval is de wettelijke rente wel lager. Lees verder om te zien wanneer u de wettelijke rente kunt toepassen en wat het actuele percentage […]

Fiscus moet vaart maken met uw bezwaarschrift

Onlangs bleek dat de Belastingdienst een achterstand heeft met het verwerken van de bezwaarschriften. Het is de bedoeling dat deze stapel in september helemaal is weggewerkt. Dit kan mogelijk ook gevolgen hebben voor de behandeling van uw bezwaarschrift. Mocht de afhandeling van uw bezwaar erg lang duren, dan kunt u daar wel iets tegen doen. […]

Buiten de termijn opgelegde aanslag is toch op tijd vanwege geen bezwaar

Een aanslag die buiten de termijn is opgelegd is alleen nietig als de belastingplichtige expliciet een beroep doet op het vervallen van de bevoegdheid om een aanslag op te leggen. Doet een belastingplichtige dat niet, dan is de aanslag binnen de termijn opgelegd. Een bv wordt in 2002 failliet verklaard. Door de FIOD heeft een […]

Rittenregistratie voor iedere rit noodzakelijk

Een werknemer met een auto van de zaak die niet meer dan 500 privékilometers per jaar rijdt, kan bijtelling voorkomen door een sluitende rittenregistratie bij te houden. Het vermelden van de dagtotalen is onvoldoende om dit te bewijzen. Uit een recente rechtszaak blijkt dat werknemers alle ritten specifiek moeten registreren. Een rittenadministratie bestaande uit alleen […]

Fiscus start proef met direct definitieve aanslag na belastingaangifte

De Belastingdienst start met een proef waarbij mensen die voor 1 april hun belastingaangifte hebben ingediend, direct een definitieve aanslag krijgen opgelegd. Als de fiscus overtuigd is van de juistheid van de berekening, wordt de voorlopige aanslag overgeslagen. Staatssecretaris Frans Weekers van Financiën: ‘De tussenstap van een voorlopige aanslag kan in veel gevallen worden overgeslagen. […]

Risicoanalyse (Het COSO-model)

Het COSO ERM-model is verreweg het meest gebruikte raamwerk voor het beoordelen en inrichten van risicomanagement. Al meer dan tien jaar geleden heeft het Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), het Interne Beheersing Geïntegreerd Raamwerk (Internal control Integrated Framework) uitgevaardigd om ondernemingen en andere organisaties te helpen met het beoordelen en verbeteren […]

11 tips die geld opleveren

Slimmer cijferen levert sneller geld op. Direct bruikbare tips om kosten te besparen of geld te verdienen. TIP 1 Zijn bedrijfsauto’s of andere roerende zaken (bijna) aan vervanging toe? Dan kan het slim zijn om juist nú daarover te gaan onderhandelen, in plaats van die investeringen nog een jaar uitstellen. De kans op een zeer […]

5 vragen en antwoorden over de maatschap

Een maatschap is een van de vele rechtsvormen waarvoor een startende ondernemer bij de oprichting van een bedrijf kan kiezen. Deze specifieke rechtsvorm is met name geschikt voor mensen die hun beroep samen met anderen als zelfstandig ondernemer willen uitoefenen. In deze checklist vindt u alle regels en details: 5 vragen en antwoorden over de […]

De 6 belangrijkste subsidies voor het mkb

Ondernemers wegen kansen die ze in de markt zien, af tegen de kosten en baten. De overheid kan hierbij helpen, als het gaat om thema’s die in aanmerking komen voor subsidie, zoals energie, milieu, innovatie, internationaal ondernemen, veiligheid en mobiliteit. Voor deze 6 subsidiemogelijkheden moet u oog hebben. 1. Subsidieprogramma Mobiliteitsvouchers Wilt u onderzoeken of […]