Maand: juli 2014

Minnelijke taxatie van uw bedrijfspand

De waardering van een bedrijfspand is bepaald niet eenvoudig. Om discussies over een te hoge of een te lage waardering met de Belastingdienst te voorkomen, is het mogelijk om een minnelijke taxatie aan te vragen. Zekerheid gewenst Er zijn verschillende situaties denkbaar waarbij zekerheid over de waarde van een bedrijfspand wenselijk kan zijn. U wilt […]

Betaling van belastingschulden uitstellen was geen onbehoorlijk bestuur bij een BV

De ontvanger stelde X aansprakelijk voor de belastingschulden van autorijschool BV A. De betalingsonmacht was weliswaar tijdig gemeld, maar volgens de ontvanger was sprake van kennelijk onbehoorlijk bestuur omdat X de fiscus structureel had benadeeld ten opzichte van concurrente crediteuren, zoals de leasemaatschappij en de brandstofleverancier. Hof Den Haag besliste dat alleen van kennelijk onbehoorlijk […]

Verhuurde bovenwoning van winkelpand was privévermogen

X en zijn echtgenote Y woonden van 1975 tot april 1980 op de bovenverdieping van een pand, waarin zij een drogisterij exploiteerden. De bovenverdieping had een eigen ingang en beschikte over een keuken, sanitair en nutsvoorzieningen. Het echtpaar kocht het pand in 1990 en rekende dit tot het ondernemingsvermogen. De bovenverdieping werd vanaf 1 april […]

Hoe start je een bedrijf vanuit de WW?

Mensen die vanuit de WW een bedrijf willen oprichten, kunnen daarvoor een startersregeling van uitkeringsinstantie UWV gebruiken. Volgens de regeling krijgt de WW’er maximaal 26 weken de tijd om het bedrijf op te starten. In die periode ontvangt de beginnende zelfstandige ondernemer 29 procent minder WW. Tegelijkertijd vervalt de sollicitatieplicht. Bovendien mag hij de inkomsten uit het […]

Alternatief arbeidsongeschiktheid verzekeren: het Broodfonds

Hoe en waarom verzeker je je als zzp’er of ondernemer via een broodfonds? Als zzp’er regel jij je eigen arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Zo zorg je dat je geen inkomstenverlies lijdt en dat je onderneming kan blijven voortbestaan. Er zijn steeds meer zzp’ers die hun inkomen veiligstellen in een Broodfonds. Een overzicht van de voor- en nadelen van […]