Maand: juli 2014

Kosten aftrekken van transitievergoeding

Vanaf 1 juli 2015 kunt u bij ontslagzaken met de transitievergoeding te maken krijgen. Onder voorwaarden mag u bepaalde kosten op de transitievergoeding in mindering brengen. Hoe dit precies werkt, is nader uitgewerkt in een algemene maatregel van bestuur. Per 1 juli 2015 moet u een transitievergoeding betalen aan werknemers die uit dienst treden en […]

VAR 2014 ook geldig eerste maanden 2015

Staatssecretaris heeft meer tijd nodig voor invoering VAR 2015 De Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) die al tijden een heet hangijzer is in de ZZP-wereld, blijft de gemoederen bezig houden. Staatssecretaris Wiebes van Financiën informeert de Tweede Kamer dat hij verwacht het wetsvoorstel waarin de medeverantwoordelijkheid voor de opdrachtgever wordt geregeld, eind augustus aan de Kamer te kunnen toesturen. […]

Ook e-mail gaat onder het briefgeheim vallen

Vindt u dat andere mensen niets in uw inbox te zoeken hebben? Dan is er goed nieuws. Het kabinet wil het brief-, telefoon- en telegraafgeheim veranderen in brief- en telecommunicatiegeheim. E-mail valt er dan ook onder. Dat maakt het voor anderen verboden om door uw e-mailtjes te neuzen zonder uw expliciete toestemming. Het kabinet beseft […]

Melding betalingsonmacht bij een BV niet mogelijk bij grove schuld

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat X bv als bestuurder van A bv de werknemer had moeten controleren en dat de btw-naheffing dus te wijten is aan haar grove schuld. Belanghebbende, X bv, is bestuurder van A bv. Bij een boekenonderzoek constateert de inspecteur dat een werknemer van A bv dusdanig veel fouten heeft gemaakt bij het […]

Onderzoek naar opkoper bv kan aansprakelijkheid voorkomen

De ontvanger van de belastingen kan aandeelhouders die een bv met belastinglatenties verkopen aan malafide handelaren in vennootschappen aansprakelijk stellen voor de schade van de fiscus. Maar heeft de aandeelhouder zijn best gedaan om de bedoelingen van de koper te achterhalen, dan mag hij geen slachtoffer worden van deze regeling. Leeghalen van vennootschappen Aandeelhouders van […]

Terechte afwijking aangifte omdat niet is voldaan aan administratie- en bewaarplicht

Volgens Hof Den Haag is de inspecteur terecht van de aangifte van X afgeweken omdat niet is voldaan aan de administratieplicht en de bewaarplicht. De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie niet-ontvankelijk omdat de aangevoerde klachten geen behandeling in cassatie rechtvaardigen (art. 80a Wet RO). X drijft een onderneming in de vorm van een […]

Fiscale voordelen voor kinderen deels afgeschaft

Per 1 januari 2015 worden de fiscale regelingen voor kinderen aanzienlijk versoberd. Van de huidige 11 regelingen komt een groot aantal te vervallen. Wat blijft er bestaan? In 2015 hebt u onder voorwaarden nog steeds recht op kinderbijslag, het kindgebonden budget, de combinatiekorting en de kinderopvangtoeslag. Wij tekenen daarbij aan dat de inkomensgrens voor het […]

Voertuig van de zaak tijdelijk niet gebruiken: schorsen

Als u een voertuig van de zaak voor langere tijd niet gebruikt, dan bent u nog wel verantwoordelijk voor de verplichtingen die horen bij het in bezit hebben van een voertuig (WA-verzekering, geldige APK (mits van toepassing) en motorrijtuigenbelasting). Kunt of wilt u dat niet, dan kunt u deze verplichtingen stopzetten. Dit heet schorsen. Als […]

Omkering van bewijslast treedt ook in zonder voorafgaande waarschuwing

De Hoge Raad oordeelt dat omkering van de bewijslast een automatische sanctie is, die van rechtswege intreedt (onder andere) wanneer een belastingplichtige niet voldoet aan een informatieverzoek. Het is niet nodig dat de inspecteur de belastingplichtige eerst erop wijst dat deze wettelijk verplicht is tot informatieverstrekking. Evenmin geldt als eis dat de inspecteur de belastingplichtige […]