Maand: november 2017

Liquide middelen zelfstandige werkzame advocaat deels overtollig

X was zelfstandig werkzaam als advocaat. Het saldo van de in zijn onderneming aanwezige liquide middelen, die hij aanhield op een vrij opneembare internetspaarrekening, varieerde van € 191.518 in 2007 tot € 356.898 in 2014, met een maximum van € 438.788 in 2009. De inspecteur concludeerde na een boekenonderzoek in 2015 dat de liquide middelen […]

Slordige hypotheekadviseur moet deel vergoeding terugbetalen

Een hypotheekadviseur die de gegevens die de boekhouder van een zelfstandige verkeerd interpreteerde, moet een deel van zijn vergoeding terugbetalen. Dat heeft klachteninstituut Kifid bepaald in een bindend advies. De adviseur informeerde de zelfstandige onjuist over het bedrag aan rente dat hij fiscaal kan aftrekken. Hij haalde het belastbaar inkomen en de winst voor belastingen door […]

Chauffeurs worden aangemerkt als vennoten; Koeriersdienstfirma niet inhoudingsplichtig

Rechtbank Den Haag beslist dat de chauffeurs niet in dienstbetrekking zijn bij een vof waarin koeriersdiensten worden verricht. De vof is niet inhoudingsplichtig omdat de chauffeurs worden aangemerkt als vennoten. Belanghebbende, vof X, verricht koeriersdiensten. Als vennoten van vof X staan ingeschreven B en I en een zestigtal anderen. B heeft de dagelijkse leiding over […]

Afkoop pensioen in eigen beheer zonder uitbetaling

Heeft u ervoor gekozen om uw pensioen in eigen beheer af te kopen, dan is deze afkoop belast. Wel profiteert u van een belastingkorting. Hoe hoog die is, hangt af van het afkoopmoment. Maar wat nu als uw bv de netto afkoopsom niet aan u uitbetaalt maar schuldig blijft? Uit antwoorden van de Belastingdienst blijkt […]

Diagnose spoedig overlijden niet van belang voor waardering fictieve verkrijging

Rechtbank Den Haag oordeelt dat er ten aanzien van het overlijden van A sprake is van een fictieve verkrijging als bedoeld in art. 13a SW. Het gaat namelijk om het direct dan wel indirect oorzakelijk verband tussen het overlijden van A en de waardestijging van de aandelen Z bv. Belanghebbende, X, neemt in 2003 de […]

Huwelijkse voorwaarden kunnen leiden tot schenkbelasting en erfbelasting

Het aangaan van een huwelijk, het aangaan of wijzigen van huwelijkse voorwaarden of een notarieel samenlevingscontract kunnen leiden tot heffing van schenkbelasting. Ook de manier waarop een samenlevingscontract of de huwelijkse voorwaarden zijn opgesteld, kunnen van invloed zijn. Vanaf 1 januari 2018 wordt duidelijker in de wet vastgelegd wanneer heffing van schenk- en erfbelasting al dan […]

Aandeelhoudersovereenkomst voorkomt ellende bij conflict

Oefen je samen met een ander een bedrijf uit in de vorm van een B.V. en ben je samen aandeelhouder, al dan niet via een persoonlijke holding, dan is een aandeelhoudersovereenkomst een must. Essentieel daarbij zijn: de opname van een exitregeling, overnamerechten/-verplichtingen bij overlijden of arbeidsongeschiktheid, wijze van bepaling van de waarde van de aandelen […]

Fiscale eigenwoningproblematiek door nieuw huwelijksvermogensrecht onder tafel geschoven

Ondanks dat de beperking van de wettelijke gemeenschap van goederen nog niet is ingegaan, dienen de eerste fiscale onvolkomenheden van deze civiele wetgeving zich al aan in de eigenwoningregeling. Het ministerie van Financiën lijkt vooralsnog niet bereid eventuele fiscale tekortkomingen te willen corrigeren. Ruben Stam spreekt van een verontrustende ontwikkeling. Beperkte gemeenschap Op 1 januari […]

Compensatieregeling zwangere zelfstandige

Op 17 oktober jongstleden heeft minister Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) in een brief aan de Tweede Kamer een compensatieregeling voorgesteld voor zwangere zelfstandigen die zijn bevallen tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008. De hoogte van de compensatie bedraagt 90% van het wettelijke minimumloon 2017 per dag (inclusief vakantiebijslag) en wordt berekend over […]

Belegging moest aangemerkt worden als privévermogen

Volgens Hof Den Bosch vormde de belegging van een ondernemer geen ondernemingsvermogen maar privévermogen. De belegging vervult volgens het hof geen functie binnen de normale uitoefening van diens onderneming en was dus niet dienstbaar aan die onderneming. Een beleggingsadviseur startte in april 2008 een eenmanszaak en verkocht in dat kader een beleggingsproduct. In dat beleggingsproduct […]