Maand: september 2014

Defiscalisering in box III pas vanaf tijdstip waarop geldvordering opeisbaar is

Medio 2011 overleed Y. Zijn echtgenote X verkreeg alle tot zijn nalatenschap behorende goederen en de overige erfgenamen kregen ieder een vordering op haar ter grootte van de waarde van het erfdeel. Y had in zijn testament ook opgenomen dat de helft van de geldvorderingen die de vier kinderen uit zijn eerste huwelijk op X […]

Herzienings-BTW ontstaat niet in de loop van het boekjaar bij overname onderneming

BV X maakte deel uit van een f.e. voor de BTW. Zij verkreeg op 12 december 2007 een gebouw van CV E, die het gebouw in 2003 had gekocht en de voorbelasting volledig in aftrek had gebracht. Met ingang van 1 januari 2007 verhuurde CV E een deel van het gebouw vrijgesteld van BTW. Met […]

Voorkomen dubbele bijtelling bij vervangende auto of vakantieauto

Als een werknemer een vervangende auto of een vakantieauto heeft, is het van belang om te voorkomen dat dubbel bijtelling betaald moet worden. Formeel is het zo dat als iemand twee auto’s ‘ter beschikking’ heeft, hij ook twee keer bijtelling moet betalen. Verklaring Ook als de werknemer één auto helemaal niet gebruikt. Om te voorkomen […]

SEPA: over naar één Europese betaalmarkt

Je huidige bankrekeningnummer kun je per 1 augustus 2014 niet meer gebruiken. Er komt een internationaal rekeningnummer voor in de plaats (IBAN). Dit hangt samen met de invoering van één Europese betaalmarkt (SEPA).   Nieuw rekeningnummer IBAN Invoering in fases Overboeking Incasso Kosten Veelgestelde vragen over IBAN Consument profiteert nog beperkt Je huidige bankrekeningnummer kun […]

‘Opting-in’ voor pseudo-werknemers

Als een arbeidsverhouding niet kwalificeert als een (fictieve) dienstbetrekking, kunnen de betrokken partijen de Belastingdienst verzoeken om deze arbeidsverhouding toch te beschouwen als een dienstbetrekking. Hieraan zijn wel enkele voorwaarden verbonden. Pseudo-werknemers Sommige arbeidskrachten verrichten werkzaamheden binnen een arbeidsverhouding die geen (echte of fictieve) dienstbetrekking is. Voor de begrippen echte dienstbetrekking en fictieve dienstbetrekking zie […]

Short-stay Verhuur: de belastingdienst kijkt met je mee

Met name in en rondom de grote steden storten steeds meer particulieren en ondernemers zich op ‘short stay’-verhuur, oftewel de kortlopende verhuur van appartementen aan toeristen via sites zoals Airbnb. Let op, schrijft Sprout-expert Robert Kok, want je loopt een groot risico om aangeslagen te worden door de Belastingdienst. Ook in onze praktijk banaderen klanten ons vaker […]

Factuur voldoet als leverancier traceerbaar is

De Belastingdienst kan de aftrek van voorbelasting weigeren als de ondernemer niet beschikt over een correcte factuur van zijn leverancier. Een kleine onvolledigheid in de tenaamstelling maakt een factuur niet automatisch ongeschikt. Zo luidt het oordeel van de Hoge Raad. In beginsel moet een factuur de volledige naam en het volledige adres van de ondernemer […]

Aansprakelijk voor loonschulden dochtermaatschappij?

Is een moedermaatschappij aansprakelijk voor de (loon)schulden van een dochteronderneming? Dat hangt vooral af van de mate waarin de moeder beslist over die dochter. Het recht om te bepalen, brengt ook plichten met zich mee. zie ook Inhuur personeel: voorkom boetes en aansprakelijkheid Schadeclaims in faillissementen meestal geschikt (FD) Top failliet Econcern en PwC aansprakelijk […]

Onzakelijke lening ondanks betalingen van rente

Uit een uitspraak van Hof Arnhem-Leeuwarden blijkt dat het enkele feit dat een schuldenaar netjes de verschuldigde rente betaalt niet bewijst dat een lening zakelijk is. De zaak was als volgt. Een holding was samen met haar 100%-dochtermaatschappij, een vastgoed-bv, gevoegd in een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting. De holding bezat daarnaast 75% van de […]

Ontvanger kon onverschuldigd betaalde BTW-teruggaaf terugvorderen

X verzocht in september 2008 via een suppletieaangifte om een teruggaaf van BTW over 2005 van € 18.991, waarna de ontvanger in november 2008 dit bedrag aan X uitbetaalde. Bij een boekenonderzoek in december 2008 bleek dat X over 2005 recht had op een BTW-teruggaaf van € 18.502. De ontvanger betaalde dit bedrag in september […]

Ambitions Accountants & Adviseurs © 2017 Frontier Theme