Maand: september 2014

Wetsvoorstel: ook opdrachtgever verantwoordelijk voor fiscale beoordeling van arbeidsrelatie zzp’er

Opdrachtgevers en zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) worden beiden verantwoordelijk voor de beoordeling of hun arbeidsrelatie moet leiden tot afdracht van loonbelasting en premies. Dat staat in een wetsvoorstel dat staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Door de Wet ‘invoering Beschikking geen loonheffingen’ kan de Belastingdienst het onderscheid tussen een […]

Pas bij rapport van boekenonderzoek was informatie op de zaak betrekking hebbend

De inspecteur startte in 2013 een boekenonderzoek en vroeg bij X en een groot aantal vennootschappen waarin X een a.b. had, om informatie te verstrekken. Vervolgens legde de inspecteur ambtshalve een aanslag IB over 2009 op aan X. De aanslag werd terstond invorderbaar verklaard. X ging in beroep en verzocht om overlegging van alle op […]

Wetsvoorstel Wet invoering beschikking geen loonheffingen ingediend

De staatssecretaris heeft het wetsvoorstel Wet invoering beschikking geen loonheffingen (BGL), dat op Prinsjesdag al werd aangekondigd, bij de Tweede Kamer ingediend. De wet treedt niet meteen in werking na plaatsing in het Staatsblad, met uitzondering van twee overgangsmaatregelen. Het wetsvoorstel bevat de volgende maatregelen: De BGL (art. 8b Wet LB) vervangt de VAR: de […]

Besluit over toepassing laag btw-tarief op 27 punten gewijzigd

Dit besluit geeft een toelichting op de reikwijdte en toepassing van Tabel I bij de Wet op de omzetbelasting 1968 en is een actualisering van het besluit van 27 oktober 2011, nr. BLKB 2011/26M. In deze tabel zijn goederen en diensten opgenomen waarvoor het verlaagde btw-tarief geldt. Hieronder vindt u een opsomming van de relevante […]

Belastingdienst: aanslag 2014 waarschijnlijk hoger dan verwacht

De Belastingdienst meldt in een nieuwsbericht dat een aantal belastingregels sinds 1 januari 2014 veranderd is, waardoor de kans groot is dat belastingplichtigen over 2014 meer belasting moeten betalen dan ze verwachten. Of ze krijgen minder terug. Belastingdienst: ‘Geldt voor u het volgende? U had in 2014 een of meer van de volgende inkomsten: loon […]

Administratiekantoor civielrechtelijk aansprakelijk gesteld voor jegens cliënt gemaakte fouten

Een ondernemer heeft een administratiekantoor in 2002 opdracht gegeven om voor zijn bedrijf administratiewerkzaamheden te verrichten. In 2006 neemt de ondernemer een werknemer aan en spreekt met hem een netto-salaris af. Enige tijd later worden de klanten van het administratiekantoor overgedragen aan een ander administratiekantoor en daar blijkt dat er bij het eerste administratiekantoor fouten […]

Verzuimboeten van 40% voor naheffing bijtelling privégebruik auto gehandhaafd

De inspecteur legde aan X naheffingsaanslagen loonheffingen 2011 en 2012 op in verband met een onjuiste rittenregistratie voor de door zijn werkgever ter beschikking gestelde auto, met verzuimboeten van respectievelijk € 4.715 en € 2.847. Rechtbank Zeeland-West-Brabant stelde vast dat bij een onjuiste of onvolledige rittenregistratie op grond van artikel 13bis, lid 16, Wet LB […]

Staatssecretaris geeft toelichting op innovatiebox

In een besluit heeft de staatssecretaris van Financiën het regime van de innovatiebox uitvoerig beschreven, nader toegelicht en verder ingevuld. Beyond Access/FlickR Voorwaarden innovatiebox De innovatiebox is een faciliteit die alleen geldt voor vennootschapsbelastingplichtige lichamen. Dit kunnen binnenlandse lichamen zijn of buitenlandse lichamen met een vaste inrichting in Nederland. De kern van de innovatiebox is […]

NettoPensioen fiscaal anders dan verwacht

(Netto) pensioen volgens de Pensioenwet Omdat het gaat over netto ‘pensioen’ in de zin van de Pensioenwet, wordt de fiscale behandeling van het netto pensioen (tweede pijler) anders dan die van de netto lijfrente (derde pijler). Dit vanwege de verschillen in de juridische basis, de verzekeringsvorm, de begunstigden en de afkoopmogelijkheden. In de toelichting op […]

Prinsjesdag: Belastingplan 2015

Het Belastingplan 2015 bestaat uit (1) maatregelen uit het Regeerakkoord, de Begrotingsafspraken 2014 en de (augustus)besluitvorming in 2014, (2) de werkkostenregeling (WKR), (3) de energiebelasting en (4) overige maatregelen. Het tarief in de eerste schijf van de IB wordt in 2015 verhoogd van 36,25% tot 36,5%. Het maximum van de algemene heffingskorting wordt verhoogd van […]