Maand: november 2014

Btw-aftrek ondanks foute toerekening in Vpb-administratie

Als een bv in haar administratie voor de vennootschapsbelasting een auto aanmerkt als privé-eigendom van haar dga, kan zij de btw toch aftrekken als voor de rest duidelijk blijkt dat zij de eigenaar is. Zo had een bv die managementdiensten aanbood het grootste deel van een factuur vanwege de levering van een Volvo betaald. Een […]

Per 1 januari 2015 nieuwe btw regels voor zaken doen met het buitenland: MOSS voorkomt administratieve rompslomp in de btw

  Verleent een ondernemer tegen vergoeding toegang tot een online databank aan particulieren? Dan moet hij vanaf volgend jaar rekening houden met de gewijzigde btw-regels en kan hij met toepassing van de mini-one-stop-shop-regeling (MOSS-regeling) administratieve lasten voorkomen. Per 1 januari 2015 veranderen de btw-regels voor telecommunicatie-, omroep- en elektronische diensten die de ondernemer verricht aan […]

Hoe controleer ik een btw nummer

Hebt u zich als ondernemer ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK)? Dan geeft de KvK uw gegevens door aan de Belastingdienst. Nadat de Belastingdienst u heeft geregistreerd, krijgt u automatisch een btw-nummer (ook wel btw-identificatienummer). Start u een eenmanszaak? Dan krijgt u het btw-nummer meteen bij inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Start u […]

Woning expat is na afloop verhuur volgens A-G weer box 1-woning

  A-G Niessen concludeert dat de woning van X een eigen woning is in de zin van de Wet IB 2001. Hieraan doet niet af dat X tijdens zijn uitzending de woning tijdelijk heeft verhuurd. X is in 2003 door zijn werkgever naar het buitenland gezonden. Van 30 juli 2008 tot en met 17 september […]

Schuldsanering

Kunt u uw schulden niet meer betalen? En bent u eigenaar van een eenmanszaak, maat in een maatschap, vennoot in een vennootschap of vrije beroepsbeoefenaar? Dan bent u persoonlijk aansprakelijk voor de schulden uit uw onderneming. U kunt een beroep doen op schuldsanering bij de gemeente of, als dit niet lukt, bij de rechtbank. Meer […]

Overzicht: wijzigingen pensioenwetgeving in 2015

Werkgevers moeten zich vóór 1 januari 2015 beraden over de aanpassing van de bestaande pensioenregelingen en over de vereiste reparatie- en eventuele compensatiemaatregelen. In onderstaand overzicht worden de belangrijkste wijzigingen en aandachtspunten bij de aanpassingen van bestaande regelingen per 1 januari 2015 uiteengezet. Opbouwpercentage pensioen vanaf 1 januari 2015 Bij een pensioenleeftijd van 67 jaar […]

Meer bekend over nieuwe gerichte vrijstelling voor personeel onder werkkostenregeling

  Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft gereageerd op de vragen van de Tweede Kamer over de werkkostenregeling (WKR). Als onderdeel hiervan heeft hij de conceptuitvoeringsregeling gepubliceerd waarin de nieuwe gerichte vrijstelling voor werkplekvoorzieningen is uitgewerkt. In het bericht ‘Veel Kamervragen over de werkkostenregeling’ kon u lezen over de vragen die de Tweede Kamer voor staatssecretaris […]