Maand: maart 2017

Vergoeding voor extra kosten aangepaste werkplek van werknemer

Om ervoor te zorgen dat jouw werknemer, die ziek of gehandicapt is, toch zijn werk kan uitvoeren heb jij als werkgever de verplichting om een aangepaste werkplek in te richten. Dit kan zijn in de vorm van een traplift, een aanpassing in de directe werkplek of een aangepast toilet. Dit brengt extra kosten met zich […]

Afwijkend BTW-tarief op papieren en digitale boeken geen discriminatie

Polen kende verlaagde BTW-tarieven van 8% en 5% voor boeken, kranten en tijdschriften in gedrukte vorm of andere informatiedragers (met name cd of cassette). Boeken, kranten en tijdschriften die langs elektronische weg werden uitgegeven, waren onderworpen aan het normale tarief van 23%. Het Poolse grondwettelijk Hof besliste dat Polen volgens de BTW-Richtlijn was gedwongen het […]

Kaalslag in de winkelstraat: mogelijkheden voor de huurprijs

“Faillissement V&D is pas het begin”, “En wéér vallen er klappen in de winkelstraat” en “Steeds grotere crisis in de Nederlandse winkelstraten”. Zomaar wat koppen van  artikelen die het afgelopen jaar in de media verschenen. Als oorzaken van de ‘kaalslag’ in de winkelstraat wordt onder andere genoemd: de toenemende concurrentie van het internet door het […]

Stop voor 1 juli met opbouw pensioen in eigen beheer

Een kwart van de directeur-grootaandeelhouders (dga’s) weet niet wat ze met hun bestaande pensioen in eigen beheer (PEB) gaan doen als de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer per 1 april 2017 ingaat. Dit blijkt uit een onderzoek van ABN AMRO MeesPierson onder 400 dga’s naar het PEB. De bank waarschuwt dga’s met pensioen in eigen […]

Onderbetaling: € 230.000 boete van Inspectie SZW

Kan uw organisatie niet inzichtelijk maken hoeveel uren de werknemers precies gewerkt hebben, dan overtreedt de werkgever mogelijk de wet. Hij loopt dan risico op een boete! Hij moet gewerkte uren daarom goed bijhouden. Iedere werkgever is verplicht om alle werknemers minimaal het wettelijk minimumloon te betalen. Doet hij dat niet, dan overtreedt hij de […]

Beperking aftrek btw ook voor sommige zakelijke huisvestingskosten

Het Besluit Uitsluiting Aftrek omzetbelasting (BUA) moet ook worden toegepast als de terbeschikkingstelling van huisvesting noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering. Dit heeft rechtbank Gelderland onlangs aangegeven. Een organisatie kan in principe de BTW verrekenen die in rekening is gebracht door leveranciers. Op deze hoofdregel bestaan een aantal uitzonderingen. Eén van deze uitzonderingen betreffen goederen en […]

Wat kunt u regelen in uw testament na echtscheiding?

Beste ondernemer, Bij echtscheiding in de familie wordt niet altijd gedacht aan het opstellen of aanpassen van een testament. Met name als u (minderjarige) kinderen uit het huwelijk heeft, kan het zinvol zijn het testament te actualiseren Wat kunt u regelen in uw testament na echtscheiding? 1. Bewind  Zonder nadere regeling krijgt uw ex-partner na […]

Bond voor Belastingbetalers waarschuwt voor privacyrisico online belastingaangifte op mijnbelastingdienst

De Bond voor Belastingbetalers heeft de Autoriteit Persoonsgegevens schriftelijk verzocht te onderzoeken of de Belastingdienst bij de aangifte inkomstenbelasting handelt in overeenstemming met de privacywetgeving. De aanleiding voor dit verzoek is onder andere een recent arrest van de Hoge Raad. Hierin oordeelt de hoogste rechter in Nederland dat de wijze waarop de Belastingdienst jarenlang gegevens […]

Aansprakelijkheid dga voor schulden van zijn BV; gevolgen van een stil vertrek

Een directeur-grootaandeelhouder die zijn aandelen in een BV met schulden overdraagt zonder onderzoek te doen naar de persoon van de koper en diens plannen met de BV kan aansprakelijk zijn voor schade van schuldeisers van die BV. Tenzij in de statuten of in een aandeelhoudersovereenkomst anders is bepaald zijn aandeelhouders niet gehouden om boven het […]

‘Partijen sterk verdeeld over oplossingsrichting Wet DBA’

De politieke partijen blijken sterk verdeeld in hun visie hoe de Wet DBA uit het slop te trekken. Zo voelt de PvdA veel voor het hanteren van criteria zoals die door de Commissie Boot zijn gesuggereerd (duur opdracht, hoogte tarief), wil de VVD sleutelen aan het arbeidsrecht en ziet D66 de oplossing in een zelfstandigheidsverklaring. […]