Maand: november 2012

BTW-vooraftrek alleen bij volledige boekhouding

Wilt u voorbelasting aftrekken over de uitgaven van uw onderneming dan moet u ook alle originele facturen of kopieën kunnen overleggen bij een boekenonderzoek. Dat er geen uitzonderingen op deze voorwaarde bestaan ondervond een ondernemer die een BTW-naheffingsaanslag kreeg opgelegd omdat hij de facturen niet kon overleggen. Dat leidde zelfs tot de gang naar de […]

Samen ondernemen is niet altijd leuk!

Samen een onderneming starten en exploiteren heeft de nodige voordelen. Zo kunt u profiteren van elkaars kwaliteiten en de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden onderling verdelen. Startende ondernemers die samen gaan ondernemen kiezen dan ook meestal voor de rechtsvorm vennootschap onder firma (vof). Als een bedrijf meerdere eigenaren (vennoten) heeft, is het in ieder geval verstandig […]

Zekerheidstelling is geen koopovereenkomst

en schuldeiser kan van zijn schuldenaar eisen dat deze schuldenaar zijn aandelen laat overdragen als hij niet voldoet aan zijn betalingsverplichtingen. Maar daarmee heeft de schuldenaar nog niet de eigendom van de aandelen verkregen, zodat hij een verlies op de lening niet zomaar kan aftrekken als een verlies uit terbeschikkingstelling. Zo had een man een […]

Belastingtip: Vergeet de BTW-correctie voor privégebruik van auto niet

De laatste BTW-aangifte van het jaar is er eentje waarbij je extra moet opletten. Zo moet je onder meer een BTW-correctie voor het privégebruik van de auto van de zaak opnemen. Je moet de BTW die je in rekening brengt op je uitgaande facturen afdragen aan de Belastingdienst. De BTW op de aankopen voor je […]

Pas op voor naheffingsaanslag voor zakelijke rijders!

Werknemers met een auto van de zaak en een ‘Verklaring geen privégebruik auto’ ontvangen vanaf 1 november 2012 een brief van de Belastingdienst. Met deze verklaring geeft de werknemer aan maximaal 500 privékilometer per kalenderjaar te rijden. Inhoud brief In de brief wijst de Belastingdienst deze werknemers erop, dat de verklaring voor onbepaalde tijd is […]

Auto van de zaak: gevolgen WUL voor uitkering UWV miv 1-1-2013

Als iemand naast een uitkering inkomen uit een dienstverband heeft en daarbij een auto van de zaak heeft waarvoor een bijtelling geldt, dan krijgt hij vanaf 1 januari 2013 waarschijnlijk een lagere uitkering. Dat meldt UWV. Vanaf 1 januari telt de bijtelling mee bij de inkomsten die UWV van de uitkering aftrekt. Dit betekent dat […]

De waarde van opgebouwde vakantiedagen

Indien een werknemer aan het einde van zijn dienstverband nog opgebouwde, maar niet opgenomen, vakantiedagen over heeft, heeft hij recht op uitbetaling van die vakantiedagen. Als werkgever en werknemer niets overeenkomen over het wel of niet (deels) uitbetalen van die dagen, geldt de wettelijke regeling ten aanzien van de waarde van die vakantiedagen. Deze regeling […]

Nieuwe definitie partnerbegrip voor toeslagen

Met ingang van 1 januari 2013 geldt voor de toeslagen een nieuw partnerbegrip. Een wetswijziging van die strekking treedt per die datum in werking. Hierbij wordt aangesloten bij het basispartnerbegrip van art. 5a AWR zoals dat al vanaf 1 januari 2011 geldt. In verband met de implementatie van een nieuw automatiseringssysteem bij de Belastingdienst/Toeslagen is […]

Welke informatie moet ik als dienstverlener aan afnemers verstrekken?

Voordat u een dienst verricht, moet u uw klant informatie geven over uw bedrijf en de te leveren dienst. Dit staat in de Europese Dienstenrichtlijn. Door duidelijke informatie te geven zorgt u voor vertrouwen tussen u en de klant, zowel zakelijke afnemers (business-to-business) als consumenten (business-to-consumers). Sommige informatie moet u aan uw klant verstrekken voordat […]

Nieuwsbrief Loonheffingen 2013

De Belastingdienst heeft de verwachte regels  vanaf 1 januari 2013 voor het inhouden en betalen van de loonheffingen gepubliceerd in de Nieuwsbrief Loonheffingen 2013. Loonbegrip De tarieven en percentages voor 2013 zijn nog niet bekend, besluitvorming  over een aantal nieuwe regelingen nog niet afgerond. Er verschijnen daarom verschillende uitgaven van de nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief […]

Ambitions Accountants & Adviseurs © 2017 Frontier Theme