Maand: juli 2017

Nieuwe RJ-uiting omtrent DGA-pensioen van de BV

De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft RJ-Uiting 2017-8 gepubliceerd. Die gaat over de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer voor DGA’s. “In deze RJ-Uiting zijn de commentaren op RJ-Uiting 2017-3 verwerkt en zijn de voorgestelde wijzigingen in de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving ongewijzigd definitief gemaakt.” In de uiting 2017-3 ‘Ontwerp-richtlijn Pensioenvoorziening en oudedagsverplichting directeuren-grootaandeelhouder’ heeft […]

Leaseauto uitsluitend zakelijk gebruiken? Voorkom dubbele bijtelling met speciale ‘Vakantieauto’

Sommige leasemaatschappijen bieden als optie om te kiezen voor een vakantieauto. Hoe gaat dat in zijn werk en wat betekent dat voor de bijtelling? Voorkom dubbele bijtelling! Vakantieauto? De vakantieauto komt er in grote lijnen op neer dat u een bepaalde periode van het jaar uw leaseauto tijdelijk kunt omwisselen voor een andere. Bijvoorbeeld omdat […]

Langere termijn teruggave btw op zonnepanelen

Volgens Hof Den Bosch kan het Europese Fuchs-arrest met terugwerkende kracht worden toegepast en kunnen ondernemers die voor de datum van het arrest in zonnepanelen hebben geïnvesteerd de voorbelasting op hun factuur terugkrijgen. Een particulier heeft op 27 maart 2013 een factuur ontvangen voor de plaatsing van zonnepanelen op zijn woning. Naar aanleiding van het […]

Lage sectorpremie niet toepasbaar – omvang werkzaamheden niet vastgelegd

Mag een werkgever ten aanzien van de laatste negen maanden van de duur van de arbeidsovereenkomsten van de werknemers het lage sectorpremiepercentage toepassen? Daarover spreekt Rechtbank Den Haag zicht uit. Een horecaonderneming heeft met haar werknemers arbeidsovereenkomsten gesloten voor de duur van 12 maanden en 0 uur per week. Drie maanden na aanvang van het dienstverband zijn de arbeidsovereenkomsten via addenda […]

De fiscale eenheid Vpb gaat internationaal

De fiscale eenheid Vpb is al decennialang een van de paradepaardjes van de Nederlandse vennootschapsbelasting. Bij een fiscale eenheid worden voor de vennootschapsbelasting de dochtermaatschappijen als het ware volledig geabsorbeerd door de moedermaatschappij. Er wordt dus maar één aangifte gedaan, waarbij zowel het fiscale vermogen als het fiscale resultaat wordt samengevoegd en aan de moedermaatschappij […]

Voorgenomen inbrenging privé-woning die gedeeltelijk zakelijk gebruikt wordt in BV: geen beperking keuzevrijheid

Een dga brengt zijn aandeel in een VOF, waartoe zijn woning behoort, in een bv in. De woning die hij vanaf ingebruikname tot zijn ondernemingsvermogen rekende, gaat over naar privé. Volgens het hof beperkt die voorgenomen overbrenging de dga niet in zijn keuzevrijheid bij de etikettering van de woning met ingang van de eerdere ingebruikname. […]

Restschuld bij verkoop eigen woning? Restschuldregeling wordt niet verlengd

Staatssecretaris Wiebes van Financiën voelt er niets voor de restschuldregeling tot na 31 december 2017 te verlengen. Dat stelt hij in antwoord op Kamervragen van de leden Ronnes en Omtzigt (CDA). De problematiek die in 2012 aanleiding was voor het introduceren van de restschuldregeling is volgens de staatssecretaris sterk afgenomen. Bij de introductie is ervoor […]

Richtlijnen van Hoge Raad voor billijke vergoeding bij ernstig verwijtbaar handelen tov werknemer?

Mogelijk komen er toch regels voor de wijze waarop rechters de hoogte van de billijke vergoeding uit de WWZ kunnen vaststellen. Momenteel ontbreken richtlijnen voor de berekening van die vergoeding. De Wet werk en zekerheid (WWZ) introduceerde naast de transitievergoeding ook de billijke vergoeding. Een rechter kan een werkgever verplichten deze billijke vergoeding te betalen […]

Kan extern verzekerd pensioen partner naar eigen beheer?

Tot 1 januari 1995 kon de partner van de dga, zonder aandelen in de vennootschap, bij de B.V. pensioen opbouwen. Dit is vanaf voornoemde datum niet meer mogelijk. Heeft een partner het tot 1 januari 1995 opgebouwde pensioen verzekerd bij een verzekeringsmaatschappij? Dan is het niet meer mogelijk dit naar de eigen B.V. over te […]

Geslaagd beroep op vertrouwensbeginsel voor tandarts met automatisch afgegeven VAR-wuo

Volgens Hof Arnhem-Leeuwarden kan X aan de automatisch verstrekte VAR-wuo het rechtens te honoreren vertrouwen ontlenen dat de opbrengst uit haar werkzaamheden als tandarts winst uit onderneming vormt. Belanghebbende, X, is werkzaam als tandarts. X heeft op 27 juni 2005 met D een “Overeenkomst van praktijkmedewerking met premieplicht” gesloten. X beschikt ten behoeve van haar […]

Ambitions Accountants & Adviseurs © 2017 Frontier Theme